System instytucjonalny organizujący fundusze europejskie w Polsce, jak już była o tym mowa, opiera...
Justyna Bukowska
22.12.2010
Samorząd terytorialny
Kto jest stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu?
Marek Wojciech Gall
22.12.2010
Samorząd terytorialny
Oparcie wniosku na art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U....
22.12.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 22 grudnia 2010 r.
22.12.2010
Minister Infrastruktury zmienił wykaz Polskich Norm, ktre obowiązują przy ocenie spełniania warunkw...
Patryk Ciurak
22.12.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 22 grudnia 2010 r.
22.12.2010

Czas na dofinansowanie dróg

Samorząd terytorialny
Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury zamieszczono informację o rozpoczęciu naboru...
Patryk Ciurak
22.12.2010
Samorząd terytorialny
Nie występuje w przepisach prawa - w stosunku do pozwolenia konserwatorskiego odpowiednik przepisu...
21.12.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 21 grudnia 2010 r.
21.12.2010
Nowa kadencja samorządw niedawno się rozpoczęła, ale radni muszą dochować staranności, żeby się dla...
Radosław Skwarło
21.12.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 21 grudnia 2010 r.
21.12.2010
Gazeta Prawna, 21 grudnia 2010 r.
21.12.2010
W przypadku, gdy wycięcie będzie należało właściciela gruntw przyległych do drogi, jakie działania...
Jakub Mazurkiewicz
21.12.2010
Samorząd terytorialny
Czy Młodzieżowy Dom Kultury korzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości?
Adam Bartosiewicz
21.12.2010
Samorząd terytorialny
Nie występuje w przepisach prawa - w stosunku do pozwolenia konserwatorskiego odpowiednik przepisu...
Anna Dudrewicz
21.12.2010
Samorząd terytorialny
Funkcjonowanie środowiskowych domw samopomocy jednostek organizacyjnych mających za zadanie pomagać...
Patryk Ciurak
21.12.2010
Samorząd terytorialny
Dostosowanie struktur i właściwości miejscowej terenowych organw administracji wojskowej do ich...
Wojciech Kowalski
21.12.2010
Samorząd terytorialny
Tylko właściciel może wystąpić z żądaniem dokonania zmian w ewidencji gruntw i budynkw (I OSK...
20.12.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 20 grudnia 2010 r.
20.12.2010
Legitymacja do wniesienia środka ochrony prawnej służy tylko takiemu podmiotowi, ktry wykaże...
Anna Stańczuk
20.12.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 20 grudnia 2010 r.
20.12.2010
Legitymacja do wystąpienia z żądaniem dokonania zmian w ewidencji gruntw i budynkw przysługuje...
Anna Dudrewicz
20.12.2010
Samorząd terytorialny
Ktre okresy zatrudnienia należy brać pod uwagę przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej?
Michał Culepa
20.12.2010
Samorząd terytorialny
Braki kadrowe oraz niekompetencja urzędnikw to głwne przyczyny nieprawidłowości stwierdzonych przez...
Patryk Ciurak
20.12.2010
Samorząd terytorialny
Czy pomimo odmowy uzgodnienia dyrektora ochrony środowiska, starosta może wydać zezwolenie na...
Alicja Brzezińska
20.12.2010
Samorząd terytorialny
Funkcjonowanie funduszy europejskich na poziomie każdego kraju korzystającego ze wsparcia unijnego...
Justyna Bukowska
20.12.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna,20 grudnia 2010 r.
20.12.2010
Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować cmentarz komunalny i dom pogrzebowy, ktry...
Radosław Kowalski
17.12.2010
Samorząd terytorialny
75% skontrolowanych jednostek administracji samorządowej niewłaściwie przeprowadza nabory...
Izabela Seredocha
17.12.2010
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski