Radni Sejmiku Województwa Śląskiego nie poparli podczas wtorkowej sesji w Katowicach uchwały w...
Gumułka Anna
17.09.2013
Samorząd terytorialny
W ocenie marszałków województw Polski Wschodniej, z którymi rozmawiała PAP, brak pieniędzy z...
Huk Wojciech
17.09.2013
Samorząd terytorialny
Małżonka prezydenta Anna Komorowska otworzyła we wtorek w Poznaniu Wielkopolskie Centrum Ekonomii...
Koprowski Jan
17.09.2013
Samorząd terytorialny
Politycy SLD ponowili we wtorek apel do premiera Donalda Tuska o wprowadzenie zarządu...
Rawicz Marta
17.09.2013
Samorząd terytorialny
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 r. wyniesie 1 680 zł. Rozporządzenie w tej sprawie...
Karol Kozłowski
17.09.2013
Samorząd terytorialny
Wydawca, twórca wrocławskiego wydawnictwa Atut Witold Podedworny i dyrektor Muzeum Miedzi w Legnicy...
Skiba Roman
17.09.2013
Z dniem 24 września br. wejdzie w życie rozporządzenie wskazujące gminy, którym przysługuje część...
Adam Bochentyn
17.09.2013
Samorząd terytorialny
Dofinansowanie budowy nowego Zakładu Teleradioterapii we Włocławku planują władze województwa...
Żyromski Olgierd
17.09.2013
Wykorzystanie środków UE w regionach do 2020 r. będzie oparte o regionalne strategie inteligentnej...
Błoński Marek
17.09.2013
Dyrektorzy przedszkoli wciąż mogą podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym na prowadzenie zajęć...
Karol Kozłowski
17.09.2013
Samorząd terytorialny
Milion ulotek i gazet oraz specjalna strona internetowa - to elementy kampanii pod hasłem Wyrzuć...
Karol Kozłowski
17.09.2013
Samorząd terytorialny
10 września w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity rozporządzenia w sprawie wynagradzania...
Karol Kozłowski
17.09.2013
Samorząd terytorialny
Ograniczenia dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę danych osobowych w nich...
Anna Dudrewicz
17.09.2013
Samorząd terytorialny
Rząd chce dodatkowymi dochodami zachęcić małe i biedne gminy do łączenia się w jedną jednostkę...
Podsiedzik Tomasz
17.09.2013
Samorząd terytorialny
Nowy Sącz (woj. małopolskie) wyemituje obligacje komunalne o wartości 67,8 mln zł z przeznaczeniem...
Grzyb Rafał
17.09.2013
Finanse samorządów
Władze Porto postanowiły udostępnić grafficiarzom powierzchnie w miejscach publicznych, na których...
Zatyka Marcin
17.09.2013
20 projektów zgłoszonych przez mieszkańców i organizacje pozarządowe ubiega się o finansowanie w...
Koprowski Jan
17.09.2013
Finanse samorządów
Prawie 60 mln zł kosztować będzie budowa Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM), dzięki...
Huk Wojciech
17.09.2013
Zarząd województwa mazowieckiego wpłaci do budżetu 127 tys. 318 zł 48 gr tzw. janosikowego -...
Musiał Marcin
17.09.2013
Samorząd terytorialny
Z przyszłorocznego budżetu samorząd sfinansuje sto etatów dla miejscowej policji - zapowiedział w...
Skiba Roman
17.09.2013
Samorząd terytorialny
Ponad 90,5 mln zł kosztować będzie budowa Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej...
Huk Wojciech
17.09.2013
Samorząd terytorialny
Bielski sąd okręgowy umorzył w apelacji sprawę karną przeciwko prezydentowi Opola Ryszardowi...
Konopka Krzysztof
16.09.2013
Samorząd terytorialny
Zarząd województwa mazowieckiego wpłaci do budżetu 127 tys. zł tzw. janosikowego - zapowiedział w...
PAP
16.09.2013
Samorząd terytorialny
W 2015 r. w budżecie trzeba będzie znaleźć środki na wyrównania dla tych, którzy stracą na zmianie...
Krzyczkowski Wojciech
16.09.2013
Samorząd terytorialny
Pod koniec września w Łodzi ruszy unikalny w skali kraju program szkoleń dla samorządowców i...
Szubański Kamil
16.09.2013
Czy wydatki jakie ponosi bezrobotny, a które finansuje środkami otrzymanymi z urzędu pracy, mogą...
Radosław Kowalski
16.09.2013
Samorząd terytorialny
Kandydat wygrał konkurs na dyrektora szkoły. Wójt powierzył mu jednak stanowisko dyrektora szkoły...
Krzysztof Lodziński
16.09.2013
Samorząd terytorialny
Zaproponowany przez premiera nowy sposób liczenia wskaźników zadłużenia samorządów pomoże przede...
Karol Kozłowski
16.09.2013
Finanse samorządów
Gmina ma obowiązek podjęcia czynności zmierzających do windykacji należności od właścicieli...
Agata Kosieradzka- Federczyk
16.09.2013
Samorząd terytorialny
Rada gminy nie może kierować się cechami określającymi właściciela nieruchomości przy stanowieniu...
Patryk Ciurak
16.09.2013
Samorząd terytorialny