Stwierdzenie, że informacja przedstawiona przez wykonawcę jest nieprawdziwa musi być definitywne i...
Anna Stańczuk
03.02.2014
Zamówienia publiczne
308 zgłoszonych przez mieszkańców projektów będzie ubiegać się o fundusze na realizację w ramach...
PAP
03.02.2014
Samorząd terytorialny
Władze obwodu kaliningradzkiego wyraziły zaniepokojenie z powodu planowanego demontażu w Pieniężnie...
PAP
03.02.2014
3 marca br. w Warszawie odbędzie się dziesiąty Dzień Otwarty Zamówień Publicznych. Trwa rejestracja...
Anna Stańczuk
03.02.2014
Zamówienia publiczne
Skażony chemikaliami 5-hektarowy staw Kalina w Świętochłowicach (Śląskie) przestanie być...
PAP
03.02.2014
Promowanie organizacji, które działają na rzecz swoich lokalnych środowisk, to główny cel...
PAP
03.02.2014
Sprawę wyłączenia pracownika powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego należy załatwić w drodze...
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
03.02.2014
Samorząd terytorialny
Jakie uprawnienia przysługują wnioskodawcy o wydanie decyzji środowiskowej do kwestionowania...
Ewa Florkiewicz
03.02.2014
Samorząd terytorialny
Samorząd Działdowa wypowiedział firmie Kornas umowę na zaprojektowanie i zbudowanie w tym mieście...
PAP
03.02.2014
Samorząd terytorialny
Samorząd Działdowa wypowiedział firmie Kornas umowę na zaprojektowanie i zbudowanie w tym mieście...
PAP
03.02.2014
Zamówienia publiczne
Samorząd Ostródy ogłosił kolejny przetarg na przebudowę wadliwych statków żeglugowych, które mają...
PAP
03.02.2014
Samorząd terytorialny
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rozpoczął w poniedziałek w Ministerstwie Finansów...
PAP
03.02.2014
Samorząd terytorialny
Czy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówieniewadium może zostać wniesioneprzez...
Agnieszka Kurowska
03.02.2014
Zamówienia publiczne
Zmowy przetargowe, niesprawdzanie rzeczywistej sytuacji finansowej wykonawców czy też wadliwy...
Magdalena Sowula
03.02.2014
Zamówienia publiczne
Do 15 wsi nie było dojazdu w poniedziałek rano w powiecie hrubieszowskim (Lubelskie). Nadal...
PAP
03.02.2014
Samorząd terytorialny
Można nadać nazwę ulicy przewidzianej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale...
Anna Dudrewicz
03.02.2014
Samorząd terytorialny
Do GDDKiA wpłynęło roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości ponad 475 mln zł. Tak wygląda ciąg...
Magdalena Sowula
03.02.2014
Zamówienia publiczne
Radzie gminy powierzono kompetencję wyznaczania siedziby obwodowej komisji wyborczej. Problem w...
Ireneusz Krześnicki
03.02.2014
Samorząd terytorialny
Samorządy z Podkarpacia otrzymają ponad 930 mln zł z budżetu UE w ramach tzw. Zintegrowanych...
PAP
03.02.2014
Finanse samorządów
Nowe punkty wymiany informacji między przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjami otoczenia biznesu...
PAP
03.02.2014
Samorząd terytorialny
10 km ma otwarta w sobotę pierwsza trasa dla narciarzy biegowych w Puszczy Białowieskiej....
PAP
03.02.2014
Samorząd terytorialny
Około 50 mln zł ma kosztować przebudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku...
PAP
03.02.2014
Samorząd terytorialny
Zobowiązania wynoszące ok. 43 mln zł, przy aktywach w wysokości 6,6 mln zł to obecna sytuacja...
PAP
03.02.2014
Samorząd terytorialny
20,5 mln zł ma kosztować budowa teleinformatycznej sieci, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego...
PAP
03.02.2014
Samorząd terytorialny
Samorządy woj. łódzkiego i mazowieckiego rozpoczęły prace nad wspólną strategią rozwoju dla...
PAP
03.02.2014
Samorząd terytorialny
Blisko stu Ukraińców i Polaków modliło się wspólnie w niedzielę w Górowie Iławeckim...
PAP
02.02.2014
Sytuacja w powiecie hrubieszowskim (Lubelskie), gdzie wiele dróg lokalnych zawianych zostało przez...
PAP
02.02.2014
Samorząd terytorialny
Wnioski o dopuszczenie do drugiego etapu postępowania przetargowego na budowę odcinka drogi...
Anna Stańczuk
02.02.2014
Zamówienia publiczne
Zarząd regionu dolnośląskiego Platformy Obywatelskiej jednogłośnie poparł w sobotę rozszerzenie...
PAP
01.02.2014
Samorząd terytorialny
Z bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej mogą skorzystać mieszkańcy Sosnowca (Śląskie) w...
PAP
01.02.2014
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski