Telewizja Polska przeniesie pracowników do zewnętrznej firmy najwcześniej w połowie przyszłego...
Anna Stańczuk
19.12.2013
Zamówienia publiczne
Budżet Krakowa w 2014 roku powinien zamknąć się nadwyżką w wysokości blisko 6,5 mln zł. W środę...
Wosion-Czoba Małgorzata
19.12.2013
Finanse samorządów
Coraz więcej urzędów administracji samorządowej wdraża systemy zarządzania jakością w celu...
Izabela Seredocha
19.12.2013
Samorząd terytorialny
Prawie 870 wniosków i postulatów zebrał kujawsko-pomorski samorząd wojewódzki do projektu wydatków...
Żyromski Olgierd
19.12.2013
Nabór wniosków na projekty dotyczące m.in. wiejskich wodociągów i kanalizacji zapowiedział na...
Babak Mateusz
19.12.2013
Samorząd terytorialny
Mieszkańcy Lizbony mogą już korzystać ze środków miejskiego transportu publicznego płacąc w nich za...
Zatyka Marcin
19.12.2013
Wicemarszałek woj. śląskiego Aleksandra Gajewska, odpowiedzialna m.in. za sprawy kultury i...
Błoński Marek
19.12.2013
Samorząd terytorialny
Umowę na dostawę dwunastu tramwajów podpisał w środę z zakładami Pesa S.A. Miejski Zakład...
Żyromski Olgierd
19.12.2013
Samorząd terytorialny
Propagator śląskiej historii i kultury, społecznik, pisarz, sędzia Sądu Najwyższego w stanie...
Błoński Marek
18.12.2013
Zakodowanie na karcie miejskiej Biletu warszawiaka spowoduje utratę niewykorzystanej części starego...
Nocuń Katarzyna
18.12.2013
Pracownicy będącej w upadłości fabryki Autosan z Sanoka (Podkarpackie) przed świętami Bożego...
Huk Wojciech
18.12.2013
Blisko 1,6 tys. nowoczesnych wiat przystankowych stanie w Warszawie w ciągu trzech lat - zakłada...
Nocuń Katarzyna
18.12.2013
Samorząd terytorialny
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, zagrażająca otoczeniu zrujnowana kamienica w ścisłym centrum...
Babak Mateusz
18.12.2013
Katowice przekazały Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego grunt o pow. ponad 0,5 ha -...
Piotrowiak Katarzyna
18.12.2013
W środę radni Katowic przyjęli przyszłoroczny budżet przy 17 głosach za i 11 wstrzymujących się....
Babak Mateusz
18.12.2013
Samorząd terytorialny
W środę rano w Gdańsku zmarł prof. Brunon Synak socjolog, działacz kaszubski i samorządowy. Synak...
Kisicka Anna
18.12.2013
Do powiatowych komend policji na Dolnym Śląsku trafi 10 nowych radiowozów. Pojazdy kosztowały 600...
Skiba Roman
18.12.2013
Samorząd terytorialny
Prawie dwieście wniosków z propozycjami wydatków w ramach przyszłorocznego budżetu partycypacyjnego...
Żyromski Olgierd
18.12.2013
Samorząd terytorialny
W przypadku zwiększenia nominalnej wartości kontraktu, zamawiający nie ma prawa żądać podwyższenia...
Magdalena Sowula
18.12.2013
Zamówienia publiczne
Poczta Polska podejmie niezbędne działania prawne w sprawie kontraktu na obsługę korespondencji...
PAP
18.12.2013
Zamówienia publiczne
Ustawianie wyników przetargów, zmowa cenowa i podział rynku to praktyki stosowane przez trzy spółki...
Anna Stańczuk
18.12.2013
Zamówienia publiczne
Cały ciężar wykorzystania funduszy unijnych zostanie przerzucony na samorządy, bez zabezpieczenia...
PAP
18.12.2013
Samorząd terytorialny
Czy rada gminy może podjąć uchwałę o całkowitym zakazie hodowli norek na terenie gminy?Pytanie...
Janusz Jerzy
18.12.2013
Samorząd terytorialny
Rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk może tworzyć radę...
Hanna Wolska
18.12.2013
Samorząd terytorialny
Nowe regulacje ws. oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz...
Hanna Wolska
18.12.2013
Samorząd terytorialny
Ponad 1,1 mld zł wynosi przyszłoroczny budżet Rzeszowa, który we wtorek został przyjęty przez...
Huk Wojciech
18.12.2013
Samorząd terytorialny
Od marca dzieci i młodzież z Opola będzie płacić złotówkę za bilety do miejskich instytucji kultury...
Kownacka Katarzyna
18.12.2013
Samorząd terytorialny
Ponad 671 mln zł taką pulę pieniędzy będą mieć do dyspozycji w 2014 roku władze Opola. To o blisko...
Kownacka Katarzyna
18.12.2013
Finanse samorządów
Organ, który wydał decyzję obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do...
Anna Kawecka
18.12.2013
Samorząd terytorialny
Burmistrz nie ma interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały rady miejskiej odmawiającej udzielenia...
Anna Dudrewicz
18.12.2013
Samorząd terytorialny