Partie polityczne będą od 1 lipca raportować wpłaty i umowy, ale jest haczyk

Administracja publiczna RODO Wybory

Od 1 lipca partie polityczne muszą prowadzić rejestry wpłat i umów. Organizacje zajmujące się jawnością życia publicznego mówią, że to krok naprzód. A eksperci, że los rejestru wisi na włosku Trybunału Konstytucyjnego, gdzie czeka pytanie w sprawie dostępu do informacji publicznej. Nie wiadomo też, jak z nadzorem nad realizacją obowiązku poradzi sobie Państwowa Komisja Wyborcza.

27.06.2022

Kara za nagrywanie obrazu i dźwięku w izbie wytrzeźwień

Administracja publiczna RODO

Grzywnę w wysokości 10 tys. zł zapłaci Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych za naruszenie przepisów RODO, które polegało na nagrywaniu i utrwalaniu dźwięku w zainstalowanym w ośrodku systemie monitoringu. Jak dowiedziono w postępowaniu administracyjnym w tej sprawie, w placówce tej przetwarzano dane osobowe bez podstawy prawnej.

23.06.2022

TSUE: Dane pasażerów można przetwarzać w związku z zagrożeniami

Policja RODO

W przypadku braku rzeczywistego i aktualnego lub przewidywalnego zagrożenia terrorystycznego, przed którym stoi państwo członkowskie, prawo Unii stoi na przeszkodzie przepisom krajowym przewidującym przekazywanie i przetwarzanie danych pasażerów w odniesieniu do lotów wewnątrzunijnych, jak również do transportu innymi środkami w obrębie Unii - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE.

21.06.2022

WSA: Zadania inspektora ochrony danych mogą przesądzać o udostępnieniu informacji o jego zarobkach

Administracja publiczna Prawo pracy RODO

Prawo do prywatności nie zawsze będzie blokować udostępnienia informacji o wynagrodzeniu inspektora ochrony danych. Jeśli osoba zajmująca to stanowisko ma rzeczywisty wpływ na kształtowanie spraw publicznych, należy uznać, że pełni funkcję publiczną. Tym samym informacja o wysokości pensji, poza ewentualnymi składnikami wynikającymi ze statusu rodzinnego lub socjalnego, ma związek z pełnieniem tej funkcji.

20.06.2022

Rośnie grupa pracowników chronionych, firmy będą miały problem

Prawo pracy RODO Prawo europejskie

Od 1 sierpnia pracodawcy nie będą mogli zatrudniać pracowników wychowujących dzieci do lat 8, bez ich zgody, w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, czy wysyłać w delegacje. Zdaniem prawników, projektowane zmiany w Kodeksie pracy zwiększą grupę pracowników chronionych, a to może rodzić problemy z organizacją pracy. Firmy nie będą miały szansy przygotować się do zmian, bo przepisy mają wejść w życie w środku wakacji.

17.06.2022

UODO ukarał firmę za niezgłoszenie utraty świadectwa pracy

Prawo pracy RODO

Organ nadzorczy nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości prawie 16 tys. zł na firmę z branży motoryzacyjnej. Powodem takiej decyzji było niezgłoszenie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych naruszenia ochrony danych osobowych polegającego na utracie świadectwa pracy pracownika. Decyzja nie jest prawomocna a spółka odwołała się do sądu.

07.06.2022

WSA: Udostępnienie danych na potrzeby wyborów kopertowych naruszyło RODO

RODO Wybory

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie dostrzegł problemu w przekazaniu spółce danych osobowych na potrzeby organizacji wyborów prezydenckich. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał jednak, że do udostępnienia danych doszło z naruszeniem przepisów RODO. Nie było bowiem przepisu prawa rangi ustawowej, który przewidywałby dla spółki jakiekolwiek zadania i obowiązki związane z organizacją wyborów.

07.06.2022

Ania ok, Kamila musi schudnąć - podawanie wagi przy całej klasie ani empatyczne, ani legalne

Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna RODO

Grupowe ważenie uczniów i głośne podawanie wyników to nie tylko wykazywanie się wrażliwością godną głazu narzutowego i fundowanie dzieciom, których waga odbiega od normy, tygodni głupich docinków, a potencjalnie i zaburzeń odżywiania. To postępowanie niezgodne z prawem - choćby z RODO, ponieważ parametry zdrowotne to dane wrażliwe.

04.06.2022

Oko kamery nie w każdym miejscu może śledzić pracownika

Prawo pracy BHP RODO

Instalowanie kamer monitoringu jest rozwiązaniem, po które coraz chętniej sięgają przedsiębiorcy. Jednak udostępnienie nagrań osobom nieuprawnionym może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, gdyż taki krok narusza RODO i kodeks pracy. Poza tym dopuszcza zastosowanie w zakładzie pracy jedynie monitoringu wizyjnego, wykluczone jest rejestrowanie zarówno obrazu, jak i dźwięku.

02.06.2022

Film z weselnej zabawy powinien zostać w rodzinie

Prawo cywilne RODO

Przeciąganie jajka przez nogawkę, efektowne wślizgi w eleganckich kreacjach w walce o butelkę alkoholu, rozbijanie balona różnymi częściami ciała – wiele osób nie wyobraża sobie wesela bez tego typu atrakcji. Danie się ponieść chwili może mieć jednak nieoczekiwane konsekwencje – niekoniecznie dobrą sławę w internecie. A dla publikujących takie nagrania mogą też być dotkliwe konsekwencje prawne.

28.05.2022

Strasburg: Obowiązkowe ubezpieczenie medyczne uzasadnioną ingerencją w prywatność

Opieka zdrowotna RODO Prawo europejskie

Nałożenie na osobę obowiązku wykupienia podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego nie stanowi naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego ani naruszenia prawa do poszanowania mienia ubezpieczonego - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zdaniem Trybunału, nawet jeśli doszło do naruszenia tych praw, to ingerencja ta jest jednak proporcjonalna i uzasadniona.

28.05.2022

Rząd zapowiada załatwianie spraw urzędowych przy pomocy telefonu

Administracja publiczna Nowe technologie RODO

Mając zaufany telefon i aplikację mObywatel będzie można w bezpieczny sposób skorzystać z usług administracji publicznej. Takie rozwiązanie przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji. - Sprawy, które jeszcze kilka lat temu wymagały fizycznej obecności w urzędzie teraz możemy załatwić kilkoma kliknięciami w smartfonie. Konsekwentnie dążymy do tego, aby liczba e-usług stale rosła - podkreśla premier Mateusz Morawiecki.

27.05.2022

Pracodawcy mogą zyskać nowe narzędzie w walce z COVID-19

Prawo pracy RODO Koronawirus szczepienia

Pracodawcy wciąż nie mają podstaw prawnych do zbierania i przetwarzania informacji na temat wykonania testu lub przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19 przez pracowników. Sytuację może zmienić projektowana ustawa, która da pracodawcom narzędzie prawne m.in. do pytania pracowników o wynik testu, fakt przebytej infekcji i przyjęcie szczepienia. Rozwiązanie ma szansę wejść w życie już jesienią.

26.05.2022

Cztery lata z RODO - firmy wciąż uczą się ochrony danych

RODO

Mijają cztery lata od wprowadzenia unijnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Ciągle jednak ich stosowanie przysparza problemów. Dla wielu firm przepisy są zbyt skomplikowane i niejasne. Wiele z nich nie dba też wystarczająco o bezpieczeństwo danych, mimo że grożą im i coraz częściej wymierzane są bardzo wysokie kary. Sporym wyzwaniem był też okres pandemii.

25.05.2022

Młodzież wie, jak chronić dane, ale łatwo je udostępnia

Rynek i konsument Nowe technologie RODO

Aż 90 proc. Polaków deklaruje, że wie, jak zadbać o bezpieczeństwo swoich danych osobowych. Najpewniej czują się w tym ludzie młodzi, ale pomimo przekonania o swojej wiedzy, to oni są jednak grupą, która najczęściej popełnia błędy w postaci publikacji zdjęć swoich dokumentów w sieci lub udostępniania osobom trzecim loginów i haseł.

25.05.2022

NFZ sfinansuje cyberbezpieczeństwo tylko wybranym - przychodnie muszą radzić sobie same

Nowe technologie Finansowanie zdrowia RODO

Szpitale, uzdrowiska, przychodnie rehabilitacyjne i oferujące opiekę psychiatryczną oraz leczące uzależnienia mogą otrzymać z Narodowego Funduszu Zdrowia od 300 tys. zł do 900 tys. zł na podniesienie bezpieczeństwa systemów informatycznych. Eksperci wskazują jednak, że wsparcia potrzebują także inne podmioty.

25.05.2022

Dr Gumularz: Kontrola czatów potrzebna, ale nadmierny nadzór nad internetem niebezpieczny

Nowe technologie RODO

Przygotowywane w Unii regulacje mające na celu zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w internecie i zwalczanie go są potrzebne. Są jednak obawy, czy stosowanie tych przepisów nie będzie prowadzić do nadmiernego "przeczesywania" treści, ze szkodą dla swobody ich przekazu - pisze dr Mirosław Gumularz, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, radca prawny Kancelaria GGK.

25.05.2022

Ujawnianie zarobków w branży finansowej może naruszać prywatność

Domowe finanse Prawo pracy RODO

Zgodnie z przygotowywanymi przepisami, od 1 stycznia 2023 r. jednostki sektora finansów publicznych mają prowadzić jawny rejestr umów wszystkich pracowników wraz z wynagrodzeniami. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich może to naruszać ich prawo do prywatności. Niepokój RPO budzi też brak ustawowej podstawy do uregulowania wzoru rejestru umów w drodze rozporządzenia.

23.05.2022

Wyciek danych osobowych w urzędzie miasta, skopiowano dane na pendrive

Samorząd terytorialny RODO

Burmistrz Wronek w woj. Wielkopolskim poinformował o wycieku danych osobowych z urzędu. - Doszło do wykonania nieautoryzowanej kopii danych osobowych z komputera służbowego przez jednego z pracowników – podał. O sprawie powiadomiono Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

20.05.2022

Rejestr ciąż prawie gotowy i może być brzemienny w skutkach

Opieka zdrowotna RODO

Pod rozporządzeniem wprowadzającym rejestr ciąż brakuje już tylko podpisu ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jeśli go złoży, powstanie narzędzie, które z medycznego punktu widzenia będzie niedoskonałe, a w kontekście "aborcyjnego" orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego - niebezpieczne. Tyle że resort zdrowia nie dostrzega żadnego z tych problemów.

20.05.2022