TSUE: Poczta ma podać, komu przekazała dane osobowe

RODO Prawo unijne

Każdy ma prawo wiedzieć, komu zostały przekazane dotyczące go dane osobowe - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale zastrzegł, że administrator danych może jednak ograniczyć się do wskazania kategorii odbiorców, jeżeli niemożliwe jest zidentyfikowanie tych odbiorców, lub jeżeli wniosek jest ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny.

13.01.2023

Firma może uwzględnić prywatną sytuację pracownika do zwolnienia, ale nie musi

Prawo pracy RODO

Czy wybierając pracownika do zwolnienia, pracodawca ma obowiązek kierować się jego sytuacją osobistą? Zdaniem Sądu Najwyższego, wybór może być uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, gdy sytuacja osobista pracownika jest znacznie gorsza niż pozostałych osób objętych redukcją. Według prawników pogląd SN może prowadzić do skutków społecznie szkodliwych i sprzecznych z zasadą sprawiedliwości.

12.01.2023

Zapobieganie kradzieży tożsamości może ograniczyć zakupy w internecie

Rynek i konsument Prawo gospodarcze RODO

Przygotowywane przez rząd przepisy mają nałożyć na instytucje finansowe obowiązek każdorazowej weryfikacji numeru PESEL konsumenta przed zawarciem umowy o kredyt lub pożyczkę. Ma to służyć zapobieganiu kradzieży tożsamości, ale może tez uniemożliwić codzienne zakupy milionom klientów, korzystających z finansowania “kup teraz, zapłać później”, podczas zakupów dokonywanych online.

10.01.2023

Zanonimizowanym sprawom prejudycjalnym TSUE nada fikcyjne nazwy

RODO

Od 1 stycznia 2023 r. we wszystkich nowych zanonimizowanych sprawach dotyczących sporów między osobami fizycznymi, których imiona i nazwiska zastępuje się od 1 lipca 2018 r. inicjałami ze względu na ochronę danych osobowych, lub między osobami fizycznymi a osobami prawnymi, których nazwy nie mają charakteru odróżniającego, w Trybunale Sprawiedliwości UE nadawane będą fikcyjne nazwy za pomocą komputerowego automatycznego generatora.

10.01.2023

SN: Umieszczenie w bazie niesolidnych dłużników jest zniewagą

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości RODO

Zachowania banku polegające na niewykreśleniu kredytobiorcy z Centralnej Bazy Danych – Bankowego Rejestru, naruszyły dobra osobiste powoda w postaci godności i poczucia bezpieczeństwa. Powód został napiętnowany jako niesolidny dłużnik. Naruszenie dóbr osobistych powoda było działaniem bezprawnym - orzekł Sąd Najwyższy. Dlatego wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie został wydany z rażącym naruszeniu prawa i został uchylony.

28.12.2022

Przepisy o kontroli danych pasażerów muszą być dostosowane do dyrektywy

RODO Transport

Państwa członkowskie powinny dostosować swoje prawo do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który znacznie zawęża sposoby przetwarzania danych dotyczących przelotu pasażera przez państwa członkowskie Unii Europejskiej - uważa Europejska Rada Ochrony Danych (EROD). Według Rady przetwarzanie danych PNR w wielu, jeśli nie większości państw członkowskich, nie jest całkowicie zgodne z unijną dyrektywą.

27.12.2022

WSA oceni, czy RPO może żądać obrony osoby poniżanej przez patostreamerów

Prawo karne RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmówił wszczęcia postępowania w sprawie upublicznienia wizerunku osoby wykorzystywanej i poniżanej przez patostreamerów. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich błędem jest przyjęcie przez PUODO, że może on prowadzić postępowanie wyłącznie na wniosek osoby, której dane dotyczą, a na wniosek RPO już nie. Dlatego RPO skarży to postanowienie do WSA.

23.12.2022

Nie będzie kar dla wójtów, którzy przekazali spisy wyborców Poczcie Polskiej

Samorząd terytorialny RODO Wybory

Już obowiązuje abolicja dla samorządowców, którzy udostępnili dane wyborców na potrzeby niedoszłych wyborów kopertowych w 2020 roku. Po tym jak Sejm 15 grudnia odrzucił veto Senatu, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę i w czwartek weszła ona w życie. Ustawa przewiduje, że nie wszczyna się postępowania w tej sprawie, a wszczęte umarza, natomiast wyroki skazujące ulegają zatarciu z mocy prawa.

22.12.2022

WSA: W izbie wytrzeźwień monitoring bez dźwięku

Pomoc społeczna Administracja publiczna RODO

Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych został ukarany przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za to, że przetwarzał dane osób w nim przebywających w zakresie nagrywania i utrwalania dźwięku poprzez stosowany monitoring. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Miasta Stołecznego Warszawy na tę decyzje UODO.

22.12.2022

KE oskarża Facebooka o zakłócanie konkurencji na rynku ogłoszeń

Rynek i konsument Nowe technologie RODO

Firma Meta, która jest właścicielem Facebooka, według wstępnej oceny naruszyła unijne przepisy antymonopolowe, zakłócając konkurencję na rynkach ogłoszeń drobnych online - twierdzi Komisja Europejska. Jeśli zarzuty potwierdzą się w toku dochodzenia, to KE może nałożyć na firmę kary finansowe.

19.12.2022

Senat przeciwko abolicji za dane przekazane do "wyborów kopertowych"

Prawo karne RODO Wybory

Senatorowie odrzucili ustawę o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja 2020 r. Przewiduje ona m.in że postępowania w tych sprawach wszczęte i niezakończone prawomocnym wyrokiem przed dniem wejścia w życie ustawy umarza się, a wyroki skazujące ulegają zatarciu z mocy prawa. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

15.12.2022

Przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy z ograniczeniami

Prawo pracy RODO

Kwestią otwartą i wciąż niewyjaśnioną w praktyce stosowania RODO przez Prezesa UODO jest to, czy pracodawca może żądać podania obowiązkowo innych danych, powołując się na tzw. uzasadniony interes administratora danych, np. informacji o preferowanym wynagrodzeniu. Moim zdaniem taką możliwość należy dopuścić, z wyłączeniem danych szczególnych kategorii i o karalności - pisze dr Mirosław Gumularz.

14.12.2022

Zastrzeżenie w aplikacji mObywatel ma chronić przed kradzieżą tożsamości

Prawo cywilne RODO

W aplikacji mObywatel każdy będzie mógł zgłosić zastrzeżenie, że nie chce zaciągać zobowiązań finansowych. Firmy udzielające pożyczek (Banki/SKOK, firmy pożyczkowe), ale też notariusze i sądy, będą miały obowiązek sprawdzić, czy dane wnioskującego nie widnieją w tym rejestrze. Można będzie blokować możliwość dochodzenia roszczeń udzielonych pomimo dokonanego zastrzeżenia.

13.12.2022

Surowa kara za udostępnianie danych abonentów

Rynek i konsument RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości prawie 1,6 mln zł za niewdrożenie przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o., której następcą prawnym jest P4 Sp. z o.o., odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania danych za pomocą systemów informatycznych.

09.12.2022

TSUE: Usunięcie linków do nieprawdziwych treści nawet bez wyroku

Nowe technologie RODO

Operator wyszukiwarki powinien usunąć linki do informacji zawartych w treści, do której odsyłają te linki w sytuacji, gdy osoba żądająca ich usunięcia udowodni, że informacje te są w oczywisty sposób nieprawdziwe - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I zastrzegł, że dowód taki nie musi wynikać ze skierowanego do wydawcy danej strony internetowej orzeczenia sądowego.

08.12.2022

Platformy społecznościowe nie takie pod linijkę - bywa, że są na bakier z RODO

Nowe technologie RODO

Kary nakładane na hegemonów z Doliny Krzemowej to wciąż ułamki ich rocznych przychodów i nie są raczej traktowane jako poważne zagrożenie przez inwestorów i zarządy firm. Każdy korzystający z platform społecznościowych oraz wszystkie podmioty reklamujące tam swoje produkty i usługi, powinny wspólnie naciskać na organy regulujące i nadzorcze na bardziej skrupulatne monitorowanie i surowe podejście do kontrowersyjnych działań tych gigantycznych korporacji.

25.11.2022

Ochrona danych nie dotyczy IPN, chociaż sądy to kwestionują

Administracja publiczna RODO

Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej wyłącza stosowanie w jego działalności przepisów o ochronie danych osobowych. Wątpliwości co do tego zgłasza Rzecznik Praw Obywatelskich i wskazuje, że z najnowszego orzecznictwa sądów wynika jednak, że można kwestionować poprawność i zgodność z prawem przetwarzania tych danych przez Instytut. A Urząd Ochrony Danych Osobowych twierdzi, że nie może kontrolować tej instytucji.

21.11.2022

Operatorzy telekomunikacyjni mają instalować rządowe aplikacje na prywatnych smartfonach

Administracja publiczna Nowe technologie RODO

MSWiA nie wycofuje się z pomysłu instalowania na prywatnych telefonach aplikacji RSO i Alarm 112. Pierwotnie resort chciał ten obowiązek przerzucić na niezdefiniowanych autoryzowanych sprzedawców telefonów. W najnowszej wersji projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej mają się tym zająć operatorzy ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej. Eksperci wskazują na luki pomysłu i stawiają pytania o inwigilację.

18.11.2022

Wójt ukarany po kradzieży gminnego komputera z danymi osobowymi

Samorząd terytorialny RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 8 tys. zł. na wójta gminy Dobrzyniewo Duże za niezapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz brak wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Doszło do kradzieży służbowego komputera z danymi osobowymi, na którym nie zastosowano odpowiednich zabezpieczeń.

16.11.2022