O planach Mety w zakresie wykorzystania danych europejskich użytkowników Facebooka informowaliśmy ostatnio w serwisie Prawo.pl (Meta chce wykorzystać dane z Facebooka - nie będzie pytać o zgodę). Ze skargami dotyczącymi działań Mety (do której należy m.in. Facebook i Instagram) wystąpiło NOYB (ang. none of your business), organizacja non-profit, która jest znana z działań mających na celu egzekwowanie prawa do prywatności w Europie. Skierowała je do 11 organów zajmujących się ochroną danych w Europie. Nowa polityka miała wejść w życie 26 czerwca br., co początkowo zatwierdził Irlandzki organ ochrony danych (Data Protection Comission, DPC). Wiadomo jednak, że w trakcie ostatnich negocjacji organu i Mety stanowisko urzędu uległo zmianie. DPC w oficjalnym komunikacie ogłosiło, że: "z zadowoleniem przyjmuje decyzję Meta o wstrzymaniu planów szkolenia swojego modelu wielojęzykowego z wykorzystaniem treści publicznych udostępnianych przez dorosłych na Facebooku i Instagramie w całej UE/EOG. Decyzja ta była następstwem intensywnego zaangażowania między DPC i Meta". 

Czytaj też w LEX: Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego >

 

Przetwarzanie danych z poszanowaniem prywatności 

Wcześniej skarga w sprawie planowanych działań Mety trafiła również do polskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jak zaznacza UODO, irlandzki organ ochrony danych będzie kontynuował prowadzenie rozmów ze spółką META w niniejszej kwestii. Będzie też informował o wynikach tych rozmów pozostałe organy ochrony danych.

- Stosowanie przepisów RODO powinno być jednakowe w całej Unii Europejskiej, dlatego także działania UODO w tej sprawie muszą być zharmonizowane z tymi, jakie podejmują inne organy, w tym irlandzki organ nadzorczy, który jest wiodącym w tej sprawie z uwagi na lokalizację siedziby przedstawicielstwa spółki META – mówi Mirosław Wróblewski, prezes UODO.

Czytaj też w LEX: Transfer danych osobowych do USA na nowych zasadach - Data Privacy Framework >

Prezes UODO zaznacza, że przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji musi się odbywać z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych i organy nadzorcze będą wspólnie podejmować działania i wspierać się w sytuacji, gdy będzie istniało ryzyko dla naruszenia prywatności osób, których dane dotyczą.

Czytaj też w LEX: Ryzyka naruszenia praw lub wolności w zakresie ochrony danych osobowych związane z implementacją wybranych przepisów DSA >