Pacjent musi wyrazić jasną zgodę na udzielanie informacji o jego zdrowiu

Pacjent Zawody medyczne RODO

Lekarz nie powinien się domyślać zgody pacjenta na przekazanie informacji o stanie zdrowia innym osobom – konieczne jest złożenie przez pacjenta jasnego oświadczenia w tym zakresie. Sama obecność innej osoby podczas rozmowy z pacjentem, nie oznacza automatycznie, że pacjent chce, aby w obecności tej osoby „opowiadać” o jego stanie zdrowia.

25.02.2023

Sąd ukarany za zagubienie dokumentów z danymi osobowymi

Wymiar sprawiedliwości RODO

W Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum doszło do zagubienia trzech nośników danych typu pendrive: jednego służbowego – szyfrowanego oraz dwóch prywatnych – nieszyfrowanych. Na zagubionych nośnikach znajdowały się projekty orzeczeń i uzasadnień z okresu od grudnia 2004 r. do sierpnia 2020 r., zawierające dane osobowe. Sąd został za to ukarany przez UODO karą w wysokości 30 tys. zł.

21.02.2023

Kilka wpisów w e-dzienniku, nawet w czasie wakacji, to nie złośliwe niepokojenie nauczyciela

Kadry w oświacie RODO

Rodzic piszący do nauczyciela w sprawach służbowych nie popełnił wykroczenia - uznał sąd w Nakle nad Notecią. Za złośliwe niepokojenie nie uznał też wykonania kilku telefonów do dyrektora i wicedyrektora szkoły. Jednak wykorzystanie dziennika elektronicznego do nękania nauczyciela jest możliwe - wszystko zależy od liczby, treści i czasu wysłania wiadomości.

18.02.2023

Prof. Sibiga: RODO chroni niezależność inspektora ochrony danych

Prawo pracy RODO

Unijne prawo o ochronie danych osobowych nie ma na celu kompleksowego uregulowania stosunków pracy inspektora tych danych. Nie temu służą przecież przepisy RODO. Celem tego przepisu jest jedynie ochrona niezależności inspektora oraz unikanie przez niego konfliktu interesów. Tak wynika z wyroku z 9 lutego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – pisze prof. Grzegorz Sibiga.

17.02.2023

TSUE: Wzorcowy tekst może uzasadniać zgodę na nagrywanie rozmów 

Prawo karne RODO

Zezwolenie na nagrywanie rozmów telefonicznych może nie zawierać zindywidualizowanego uzasadnienia - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że obowiązek uzasadnienia nie został naruszony, gdy orzeczenie opiera się na szczegółowym wniosku właściwego organu postępowania karnego, zaś uzasadnienie zezwolenia można z łatwością i jednoznacznie wywieść z łącznej analizy wniosku i zezwolenia.

16.02.2023

Antyterrorystyczny podnośnik zaglądał do mieszkania podczas uroczystości "smoleńskiej" 

Prawo karne Policja RODO

Tego dnia istniało ryzyko ataków o charakterze terrorystycznym, dlatego użyto podnośnika, by sprawdzić czy jest realne zagrożenie bezpieczeństwa osób biorących udział w uroczystościach na pobliskim placu Piłsudskiego - tak Komendant Stołeczny Policji odpowiedział Rzecznikowi Praw Obywatelskich na pytanie o powód i podstawę prawną zaglądania z podnośnika do okien prywatnego mieszkania.

13.02.2023

Centralny system cyfryzacji ma podnieść poziom usług pogrzebowych

Administracja publiczna RODO

Centralny System Cyfryzacji – od wystawienia elektronicznej karty zgonu, przez usługę kremacji bądź tez organizacji ceremonii pogrzebowej z trumną, aż po szczegółową ewidencję cmentarza – instytucja taka pojawić ma się w znowelizowanym Prawie Pogrzebowym. Zdaniem branży zrewolucjonizuje ona całą procedurę pochówku, przyczyniając się do jej usprawnienia i podwyższenia poziomu usług funeralnych.

13.02.2023

Referendum lokalne łatwiej i przy niższych progach oraz... niekonstytucyjnie

Samorząd terytorialny RODO Wybory

Referendum lokalne będzie można zorganizować w dwóch terminach w ciągu całej kadencji. Określone zostaną centralnie. Próg do zainicjowania referendum i ważności głosowania będzie niższy – zakłada to nowelizacja ustawy o referendum lokalnym, której pierwsze czytanie odbyło w środę w Sejmie. Eksperci wytykają jej błędy, niejasności i niekonstytucyjność oraz możliwość naruszenia cienkiej linii między partycypacją społeczną a chaosem.

10.02.2023

Lex pilot odroczony - za miesiąc wysłuchanie publiczne

Administracja publiczna Policja RODO

Opozycja wygrała głosowanie na posiedzeniu komisji sejmowej, która rozpatrywała w poniedziałek zmiany w Prawie komunikacji elektronicznej. Chodzi m.in. o obowiązek przechowywania przez operatorów telekomunikacyjnych przez rok informacji na temat swoich użytkowników i udostępniania ich służbom. Przy okazji wprowadzony ma być tzw. lex pilot. Projekt został zawieszony do wysłuchania publicznego, które zaplanowano na 6 marca.

06.02.2023

Upomnienia cofnięte, bo nie było prawa pozwalającego sprawdzać szczepienia pracowników

Prawo pracy BHP RODO Koronawirus szczepienia

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację pracodawcy od wyroku uchylającego karę porządkową upomnienia nałożoną na pracowników, którzy - wbrew zarządzeniu pracodawcy - nie okazali przed rozpoczęciem pracy certyfikatu covidowego, ani nie poddali się testowi antygenowemu. Mimo zapowiedzi, rząd nie był w stanie przeforsować w parlamencie ustawy, która pozwalałaby pracodawcom mieć wgląd w takie informacje.

01.02.2023

Strasburg: Wiedza o związkach jednopłciowych nie szkodzi dzieciom

Administracja publiczna RODO

Oznaczenie książki dla dzieci na temat małżeństw jednopłciowych jako "możliwie szkodliwą dla dzieci poniżej 14 roku życia" stanowiło naruszenie prawa do rozpowszechniania informacji z art. 10 Konwencji autorki książki - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. I dodał, że był to wyraz prezentowania przez organy władzy określonej preferencji dla konkretnego rodzaju związków i modelu rodziny.

31.01.2023

Mężowie zaufania jako kamerzyści mogą zachwiać tajnością głosowania

Samorząd terytorialny Administracja publiczna RODO Wybory

Uchwalona przez Sejm nowelizacja Kodeksu wyborczego dopuszcza filmowanie przez mężów zaufania także przebiegu głosowania. Może to stanowić zagrożenie dla tajności głosowania i wywoływać niedopuszczalną presję na wyborców. Wątpliwości budzi też rozwiązanie, że serwer, na który mają trafiać te nagrania, prowadzić ma minister cyfryzacji, a nie Państwowa Komisja Wyborcza.

31.01.2023

Brak definicji siły wyższej zapewni pracownikom dodatkowe wolne

Prawo cywilne Prawo pracy RODO Prawo europejskie

Rząd chce wpisać do Kodeksu pracy siłę wyższą jako powód zwolnienia pracownika od pracy - przez 2 dni lub 16 godzin w roku. Żeby z nich skorzystać, wystarczy pilna sprawa rodzinna spowodowana chorobą lub wypadkiem. Pracodawcy będą mieli nie lada problem z rozstrzyganiem, czy sprawa jest rzeczywiście pilna, jak daleko "sięga" rodzina albo czy dane zdarzenie jest wypadkiem. Może okazać się, że pojawią się nadużycia, bo dla pracowników to dodatkowe wolne za połowę wynagrodzenia.

31.01.2023

To już 5 lat od wejścia przepisów RODO

Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy RODO

Obchodzony 28 stycznia Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony dla upamiętnienia rocznicy otwarcia do podpisu najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, kompleksowo regulującego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Aktem tym jest Konwencja 108 Rady Europy z 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

28.01.2023

Monitoring w firmie dopuszczalny, ale RODO ogranicza stosowanie

Prawo pracy Prawo gospodarcze RODO

Kodeks pracy przewiduje, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół w postaci monitoringu. Jednak przepisy RODO nie na wszystko pozwalają.

28.01.2023

TSUE: Policja może rejestrować dane biometryczne i genetyczne, ale uwaga na prawo do ochrony danych wrażliwych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja RODO

Systematyczne gromadzenie danych biometrycznych i genetycznych każdej osoby, której przedstawiono zarzuty, dla celów ich rejestracji policyjnej, jest niezgodne z wymogiem zapewnienia wzmocnionej ochrony w odniesieniu do przetwarzania wrażliwych danych osobowych - stwierdził w wydanym 26 stycznia br. wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

27.01.2023

RPO: Trzeba zapobiegać kradzieży tożsamości, ale co z jawnością PESEL-u?

Administracja publiczna RODO

Prowadzone przez rząd prace legislacyjne nad zmianą przepisów, która ma na celu zapobieganie kradzieży tożsamości idą w dobrym kierunku, ale niektóre propozycje budzą wątpliwości - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I wskazuje m.in. na problem jawności numeru PESEL, brak elektronicznych pełnomocnictw czy zasady udostępniania danych z rejestru zastrzeżeń.

25.01.2023

Jest pierwszy branżowy kodeks RODO w Polsce - dopiero pierwszy

RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaaprobował 14 grudnia 2022 roku kodeks postępowania dotyczący ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych autorstwa porozumienia zielonogórskiego. To pierwszy tego typu kodeks w Polsce. Na aprobatę czekają kolejne. Pisze o tym Krzysztof Kaźmierczak, data protection specialist RODO RK Legal 

25.01.2023

Konferencja „Ochrona Danych Osobowych – Zaskarżanie decyzji Prezesa UODO”

RODO

W dniach 26 i 28 stycznia obchodzone są kolejno Dzień Inspektorów Ochrony Danych i Dzień Ochrony Danych Osobowych. Z tej okazji kancelaria Lubasz i Wspólnicy organizuje bezpłatną konferencję online, podczas której eksperci z zakresu RODO omawiać będą zagadnienia związane z postępowaniem sądowo-administracyjnym w sprawach ochrony danych osobowych.

24.01.2023

RPO: Policja nie może legitymować obywateli bez powodu

Policja RODO

Policja wymierza czasem mandaty za "uniemożliwianie lub utrudnianie" czynności funkcjonariuszy, a powodem do tego bywa nawet sama odmowa poddania się legitymowaniu. Tymczasem Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że aby policjant mógł kogokolwiek wylegitymować, musi istnieć ustawowa przyczyna uzasadniająca takie wkroczenie w autonomię informacyjną jednostki.

23.01.2023