Politycy chcą lustrować NGO, by wyłapać agentów wpływu z zagranicy

Administracja publiczna RODO

Według posłów Solidarnej Polski ustawa o transparentności finansowania organizacji pozarządowych ma zasklepić lukę w przepisach i wyłapać organizacje, które pod przykrywką pożytku publicznego zajmują się lobbingiem finansowanym z za zagranicy. Zdaniem NGO, projekt ma charakter polityczny i prowadzi do poszerzenia zakresu administracyjnej kontroli organizacji obywatelskich.

01.04.2022

Przyszedł komornik do adwokata... po informacje o kliencie

Prawnicy RODO

Tajemnica adwokacka jest łakomym kąskiem nie tylko dla prokuratorów, ale także dla komorników. Występują oni do adwokatów np. o informacje dotyczące depozytów adwokackich i środków klientów przeznaczonych na określone cele procesowe. Zdarza się też nałożenie grzywny na prawnika, który odmawia. Adwokaci podkreślają, że to działanie bezprawne i skrajnie niebezpiecznie, bo społeczne zaufanie to podstawa w tym zawodzie.

01.04.2022

Ochrona danych osobowych nie przeszkadza w badaniu trzeźwości pracowników lotnictwa

Prawo karne Prawo pracy BHP RODO Prawo unijne

Pracodawcy powinni mieć możliwość dokonywania prewencyjnych kontroli trzeźwości swoich pracowników. Ryzyko negatywnych konsekwencji dopuszczenia do pracy kontrolera ruchu lotniczego będącego pod wpływem alkoholu jest bowiem olbrzymie. Nie ulega wątpliwości, że ochrona życia ludzkiego i zdrowia jest ważniejsza aniżeli ochrona danych osobowych.

30.03.2022

Podróżujący samolotami muszą podawać informacje o stanie zdrowia - bez podstawy prawnej

Opieka zdrowotna RODO

Osoby przekraczające polską granicę samolotem mają obowiązek podać, poza informacjami o podróży i danymi osobowymi, informacje o stanie zdrowia. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich w przepisach nie ma podstawy do gromadzenia danych osobowych w tak szerokim zakresie, a zakres przetwarzanych danych powinna precyzyjnie określać ustawa z poszanowaniem praw określonych w Konstytucji.

26.03.2022

Tajemnica bankowa obowiązuje, ale nie dla skarbówki

PIT Finanse RODO

Bank posiada strategiczne informacje o swoich klientach, a ochrona tych informacji jest częścią wykształconej kultury prawnej i ugruntowanym zwyczajem obrotu gospodarczego. Nie ma ona jednak charakteru absolutnego i istnieją od niej wyjątki. Jeden z nich dotyczy informacji udzielanych organom skarbowym, których uprawnienia w tym zakresie zostały ostatnio rozszerzone.

26.03.2022

UODO sprawdza, jak pracują inspektorzy ochrony danych

Administracja publiczna Prawo pracy RODO

Kilkadziesiąt podmiotów w całym kraju z sektora publicznego i prywatnego otrzymało wezwania do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodów dotyczących stosowania przepisów o inspektorze ochrony danych. Jak ustalił serwis Prawo.pl, ta pierwsza tego typu akcja kontrolna Urzędu Ochrony Danych Osobowych zawiera aż 27 pytań do administratora. Odnoszą się do wszystkich aspektów funkcjonowania IOD, nie tylko kwestii pracowniczych.

25.03.2022

Fiskus ma prawo odmówić podatnikowi dostępu do zebranych dowodów

Ordynacja Doradca podatkowy RODO

Organ podatkowy nie ma obowiązku udostępniania akt sprawy zawsze, gdy strona wystąpi z takim żądaniem. Prawo wglądu podlega ograniczeniom w odniesieniu do dokumentów zawierających informacje niejawne, a także innych dokumentów wyłączonych przez organ z akt sprawy ze względu na interes publiczny. Chronione musi być dobro osób trzecich, niebędących stroną postępowania.

23.03.2022

WSA: E-mail z informacją o odejściu z pracy może naruszyć RODO

Prawo pracy Prawo gospodarcze RODO

Przełożony rozesłał e-maila o odejściu z pracy jednego z pracowników. Wysłanie tej wiadomości do współpracowników było uzasadnione i nie naruszyło przepisów o ochronie danych osobowych. Sytuacja wygląda jednak inaczej, gdy e-mail trafia na adres klienta spółki - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

21.03.2022

Informacja o niekaralności nauczyciela ma jawny charakter

Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą RODO

W orzecznictwie na gruncie udostępniania informacji publicznej wskazuje się, że informacja o niekaralności nauczyciela pozostaje w związku z wykonywaniem funkcji publicznej, a w konsekwencji ma jawny charakter i nauczyciel w tym zakresie nie korzysta z ochrony prywatności - wyjaśnia Joanna Lesińska, ekspert w LEX Prawo Oświatowe.

16.03.2022

Unijna ochrona danych osobowych także dla uchodźców z Ukrainy

RODO Ukraina

Osoby, które przebywają na terytorium Unii Europejskiej, mogą korzystać z praw, jakie daje im RODO - informuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. I podkreśla, że z tej ochrony i wynikających z RODO uprawnień mogą korzystać również uciekinierzy z będącej celem rosyjskiej agresji Ukrainy.

15.03.2022

Pracodawca nie powinien pytać chorego pracownika, kiedy wróci do pracy

Prawo pracy RODO

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie może żądać od pracownika podania informacji o stanie jego zdrowia, pytanie, kiedy wróci do pracy, czy kiedy skończy się choroba, jest pośrednio pytaniem o stan zdrowia. Prawo do tajemnicy w tym zakresie nie ma jednak charakteru bezwzględnego - wyjaśnia Grzegorz Łyjak, ekspert w LEX Ochrona Danych Osobowych.

08.03.2022

Surowa kara za niedopilnowanie przetwarzania danych osobowych

RODO

Za dopuszczenie do skopiowania przez firmę współpracującą danych osobowych klientów na spółkę Fortum Marketing and Sales Polska S.A. została nałożona administracyjna kara pieniężna w wysokości ponad 4,9 mln zł. Natomiast podmiot przetwarzający, który skopiował te dane, został przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ukarany grzywną w wysokości 250 tys. zł.

01.03.2022

Dwadzieścia instytucji ma dostęp do danych o szczepieniach - czy są bezpieczne?

RODO Koronawirus szczepienia

Zbyt dużo podmiotów publicznych ma dostęp do danych nt. osób zaszczepionych - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I ma wątpliwości, czy jest to konieczne, uzasadnione i niezbędne w demokratycznym państwie. W wystąpieniu do UODO zwraca uwagę, że przepisy nie dają obywatelom jasnych informacji o tym, co dzieje się z ich danymi, jakim organom i służbom są udostępnianie.

22.02.2022

Santander ukarany, bo były pracownik miał dostęp do danych osobowych

Prawo pracy RODO

Pracownik Santander Bank Polska, mimo zakończenia pracy w tej instytucji, posiadał nieuprawniony dostęp do profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i mógł dzięki temu przeglądać znajdujące się na profilu płatnika dane pracowników banku. Bank został ukarany za spóźnione zawiadomienie o naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych.

22.02.2022

Krytyka Lex Czarnek w elektronicznym dzienniku pod lupą prokuratury

Prokuratura Zarządzanie oświatą RODO

Warszawska prokuratura ma sprawdzić, czy wysłanie przez e-dziennik listu na temat negatywnych skutków tzw. Lex Czarnek łamie prawo. List podpisany został przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Według ministra edukacji, to przekroczenie uprawnień i naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

22.02.2022

Pracodawca, który żądał testu lub paszportu covidowego - przegrał w sądzie

Prawo pracy BHP RODO Koronawirus szczepienia

Warszawski sąd uchylił karę porządkową upomnienia nałożoną na pracowników instytucji państwowej, którzy – wbrew zarządzeniu pracodawcy - nie okazali przed rozpoczęciem pracy certyfikatu covidowego, ani nie poddali się testowi antygenowemu. Jak argumentuje pełnomocnik skarżących, prawo nie pozwala pracodawcy na przetwarzanie takich informacji, a przepisy o BHP nie mogą ingerować w tak ważne dane.

22.02.2022

Prof. Gładoch: W firmach nie powinno być "nietykalnych" grup przy kontrolach trzeźwości

Prawo pracy BHP RODO

Zadaniem związków zawodowych nie jest typowanie razem z pracodawcą grup pracowników do badania trzeźwości. To nie związki odpowiadają za życie i zdrowie wszystkich osób w zakładzie pracy. Widziałabym raczej ich udział konsultacyjny i w tym kierunku zmieniłabym przepisy – mówi dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW, kierownik Katedry Prawa Pracy, radca prawny.

21.02.2022

RPO: Czy dane kierowców w eToll są bezpieczne?

RODO Transport

Są wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych w aplikacji umożliwiającej elektroniczną opłatę za przejazd po płatnych drogach - stwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich. I prosi prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ocenę sposobu działania tej aplikacji.

16.02.2022

Będą nowe przepisy o zabezpieczeniu dokumentów publicznych przed fałszerstwem

Administracja publiczna RODO

Zmiany w zakresie technik personalizacji niektórych dokumentów publicznych, doprecyzowanie sposobu zabezpieczeń papierowych podłoży dokumentów na działanie odczynników chemicznych – zakłada nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem.

16.02.2022

WSA: UODO nie zajmie się monitoringiem w klinice weterynaryjnej

Administracja publiczna RODO

Właścicielka psa wniosła skargę na odmowę udostępnienia nagrania monitoringu z dźwiękiem. Materiał ten miał jej posłużyć do sformułowania roszczeń odszkodowawczych wobec kliniki weterynaryjnej. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmówił jednak wszczęcia postępowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał mu rację, ochrona danych osobowych nie dotyczy zwierząt.

15.02.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski