WSA: Więzienny grafik zajęć sportowych to informacja publiczna

Administracja publiczna RODO

Zadaniem dyrektora zakładu karnego jest przygotowanie harmonogramu zajęć sportowych dla osadzonych. Dokument ten jest związany z funkcjonowaniem placówki, wydatkowaniem środków publicznych oraz realizacją zadań o charakterze publicznym. Tym samym zawiera on informacje publiczne i podlega udostępnieniu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.

10.05.2022

Samorządy nie chcą szukać "obcych agentów" w organizacjach

Samorząd terytorialny Rachunkowość RODO

Po organizacjach pozarządowych także samorządy nie pozostawiają suchej nitki na projekcie ustawy o transparentności finansowaniu organizacji pozarządowych autorstwa Solidarnej Polski. Obowiązki objęłyby też stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą np. małe szkoły. Samorządowcy dowodzą, że projekt jest skrajnym przykładem złe legislacji i jest wewnętrznie sprzeczny.

09.05.2022

Biuro do walki z cyberprzestępczością działa i ma szefa

Prawo karne Nowe technologie RODO

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński powołał insp. Adama Cieślaka na stanowisko Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Biuro to działa od 12 stycznia br. i zgodnie z ustawą, jest jednostką policji właściwą do rozpoznawania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego, zapobiegania tym przestępstwom.

06.05.2022

Rządowa agencja chce danych o wynagrodzeniach personelu ochrony zdrowia

Finansowanie zdrowia RODO

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wymaga od wszystkich świadczeniodawców mających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia przesłania danych o wynagrodzeniach zatrudnionych w nim osób. Zdaniem pracodawców robi to bezprawnie wobec podmiotów, których jedynie część przychodów pochodzi z NFZ. W pewnych sytuacjach łatwo też ustalić, o czyje pensje chodzi.

06.05.2022

TSUE: RODO nie sprzeciwia się powództwu przedstawicielskiemu w razie naruszenia praw konsumentów

Prawo cywilne Rynek i konsument RODO Prawo unijne

Stowarzyszenia ochrony konsumentów mogą wnosić powództwa przedstawicielskie w razie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Takie powództwo można wnieść niezależnie od konkretnego naruszenia prawa do ochrony danych osoby, której dane dotyczą, i w braku udzielonego w tym celu upoważnienia – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

03.05.2022

WSA: Klauzula prasowa nie obejmuje prawa do bycia zapomnianym

RODO

Redaktor naczelny odmówił usunięcia danych osoby, której imię i nazwisko pojawiło się w artykułach na stronie internetowej tygodnika. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że „klauzula prasowa” wyłączająca zastosowanie niektórych przepisów RODO, nie obejmuje prawa do bycia zapomnianym.

30.04.2022

RPO: Rejestr umów 500 powinien uwzględniać prawo do prywatności urzędników

Samorząd terytorialny Administracja publiczna RODO

Od 1 lipca jednostki sektora finansów publicznych muszą prowadzić jawny rejestr zawartych umów. Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, że prawo do informacji publicznej powinno być realizowane z poszanowaniem prawa do ochrony prywatności oraz danych osobowych. Wystąpił do nowej Minister Finansów prosząc o informacje na temat podjętych działań.

28.04.2022

Dr Gumularz: Akt o usługach cyfrowych na ostatniej prostej

Nowe technologie RODO

22 kwietnia Parlament UE i Rada osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w sprawie aktu o usługach cyfrowych. O wadze tego wydarzenia świadczą słowa przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która wskazała, że jest to historyczne porozumienie, zarówno pod względem szybkości przyjęcia, jak i treści. Wskazała, że zmodernizuje on podstawowe zasady działania wszystkich usług online w UE.

28.04.2022

Grupy kapitałowe wciąż czekają na przepisy o sygnalistach

Prawo pracy RODO Compliance Prawo unijne

Pracodawcy zabiegają o wprowadzenie do projektu ustawy o sygnalistach rozwiązań dotyczących grup kapitałowych, uwzględniających ich specyfikę organizacyjną. Uważają, że tworzenie odrębnych kanałów komunikacji dla sygnalistów w każdej firmie wchodzącej w skład grupy, to biurokracja i mnożenie procedur. Zdaniem prawników, mimo zablokowania tej możliwości w projekcie, wciąż można zastosować wybrany kanał zgłoszeniowy w każdej spółce grupy.

28.04.2022

Organizacje: „Lex Woś”, czyli uderzenie w sektor pozarządowy

Administracja publiczna RODO

W czasie, gdy Rosja prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, giną ludzie, a miliony osób musiało uciekać za granicę, w Polsce grupa posłów partii „Solidarna Polska” proponuje rozwiązania prawne zaczerpnięte z Rosji – rozwiązania, które Putin stosuje w celu uderzenia w rosyjskie organizacje społeczne. Tak organizacje oceniają projekt ustawy o transparentności finansowania organizacji pozarządowych.

22.04.2022

Pytanie do UODO o zainteresowanie służb dokumentacją psychiatryczną

Administracja publiczna Opieka zdrowotna RODO

W ramach postępowań dotyczących dostępu do informacji niejawnych Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego żąda od lekarzy psychiatrów kopii całości dokumentacji pacjentów leczonych psychiatrycznie. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich wykracza to poza granice zakreślone przez prawo. Prosi więc prezesa UODO o informacje co do prowadzonego przez postępowania w takiej sprawie.

22.04.2022

RODO chroni również dane osób przyjeżdżających z Ukrainy

RODO Ukraina

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski, korzystają z prawa do ochrony danych osobowych na tych samych zasadach co Polacy. Choć wojna i konieczność zapewnienia osobom przekraczającym granicę bezpiecznego schronienia odsuwa tę kwestię na dalszy plan, trzeba o tym pamiętać. Brak standardów w tym zakresie to gratka dla oszustów – np. wyłudzających „chwilówki” na czyjeś dane.

20.04.2022

Księgi wieczyste naruszają RODO - nawet numer podlega ochronie

RODO Nieruchomości

W księgach wieczystych znajduje się szereg danych osobowych dotyczących właścicieli nieruchomości. W jaki sposób jawność tych ksiąg można pogodzić z koniecznością ochrony danych osobowych? Okazuje się, że nie jest to takie proste i nastręcza wielu trudności w praktyce. Księgi wieczyste są jawne, a to z kolei oznacza, że może je przeglądać właściwie każdy zainteresowany.

16.04.2022

Administrator musi kontrolować przetwarzającego dane osobowe - surowa kara ostrzeżeniem

Prawo gospodarcze RODO

Często administratorzy danych uważają, że jeżeli już wybrali przetwarzającego, zawarli odpowiednią umowę, określili w odpowiedni sposób swoje wymagania, to ich rola na tym kończy się. Prawnicy ostrzegają, że to błąd, który może słono firmę kosztować. A Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych niedawno nałożył karę w wysokości prawie 5 mln zł za zaniedbania takiego wynajętego podmiotu.

15.04.2022

Sąd potwierdził - pracodawca nie może przetwarzać danych o zdrowiu pracownika bez jego zgody

Prawo pracy BHP RODO Koronawirus szczepienia

Warszawski sąd uchylił karę porządkową upomnienia nałożoną na pracowników instytucji państwowej, którzy - wbrew zarządzeniu pracodawcy - nie okazali przed rozpoczęciem pracy certyfikatu covidowego, ani nie poddali się testowi antygenowemu. Bo, jak orzekł, polecenie pracodawcy było sprzeczne z przepisami prawa, a takich poleceń pracownicy nie muszą wykonywać.

14.04.2022

Rząd poprawił projekt ustawy o sygnalistach, ale dość zachowawczo

Samorząd terytorialny Administracja publiczna RODO Compliance

W najnowszym projekcie ustawy o ochronie sygnalistów wzięto pod uwagę niektóre z postulatów zgłaszanych przez samorządy i administrację publiczną. Nowością jest rozszerzenie procedur m.in. o funkcjonariuszy służb i żołnierzy zawodowych. Nie zdecydowano się jednak na rozszerzenie zakresu przedmiotowego o zgłoszenia z zakresu bezpieczeństwa pracy. Złagodzono też sankcje.

14.04.2022

Rządowa platforma analityczna może zagrażać danym obywateli

Administracja publiczna Nowe technologie RODO

Przygotowywana przez rząd Zintegrowana Platforma Analityczna ma być supersystemem przetwarzania danych. Budzi wątpliwości natury konstytucyjnej i legislacyjnej - może stanowić zagrożenie w obszarze szeroko rozumianej prywatności obywateli. Zastrzeżenia ma Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a RPO przywołuje skojarzenia z chińskim systemem kontroli społecznej. Rząd twierdzi, że zarzuty są niezasadne.

12.04.2022

Oprogramowanie z Rosji i Białorusi może być niebezpieczne

Nowe technologie Prawo gospodarcze RODO Ukraina

W związku z wojną w Ukrainie rośnie ryzyko związane z używaniem oprogramowania komputerowego pochodzącego z Federacji Rosyjskiej bądź Białorusi. Ostrzega przed tym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Spośród przesłanek, które mogą wpłynąć negatywnie na użytkowanie produktów są problemy z aktualizacją, czy brak wsparcia technicznego produktów.

04.04.2022

Dr Sakowska-Baryła: Szkoły związane ustawą o otwartych danych

Administracja publiczna Zarządzanie oświatą RODO

Biuletyny informacji publicznej traktowane są często po macoszemu. Bywa też, że albo jest w nich za mało informacji, albo udostępnia się takie, które nigdy nie powinny się tam znaleźć - mówi dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny, zajmująca się problematyką ochrony danych osobowych. Tymczasem to biuletyny mogą okazać się kluczowe przy wdrażaniu obowiązków wynikających z ustawy o otwartych danych.

04.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski