Dokumentowanie usług niematerialnych

Usługi, które mają charakter niematerialny, ocenia się zarówno pod względem ich charakteru, jak i skutków. Na każdy przypadek należy spojrzeć indywidualnie - wyjaśnia Adam Bartosiewicz, ekspert...

21.03.2017

Skarbnik gminy jest głównym księgowym budżetu

Samorząd terytorialny

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest...

21.03.2017

W szkole może być zatrudniony asystent nauczyciela

Samorząd terytorialny

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela lub osoby...

21.03.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski