Deklarację VAT-7 wysyłamy mimo wysłania JPK

Obowiązek składania deklaracji VAT-7 i przekazywania w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego danych wynikających z ewidencji VAT są to dwa niezależnie od siebie obowiązki, mające źródło w odrębnych...

09.03.2017

Dane podwykonawcy należy wskazać w treści oferty

Zamówienia publiczne

Wykonawca w treści oferty wskazał, iż zamierza skorzystać z usług podwykonawców bez podania ich szczegółowych danych. Czy wykonawca ma obowiązek wskazania nazw podwykonawców już na etapie składania...

08.03.2017

Protokół powypadkowy bez załączników?

BHP

Sporządzając protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków, zespół powypadkowy powinien opierać się na dowodach zebranych podczas postępowania powypadkowego i to właśnie te dowody powinny być...

08.03.2017