Opłaty tylko za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Środowisko

Czy podczas naliczania opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza powinno się brać pod uwagę również środki do czyszczenia posadzek i sanitariatów, w których skład wchodzą określone substancje?

11.07.2014

ONZ przewiduje gwałtowny wzrost populacji miejskiej

Samorząd terytorialny

Ponad połowa z siedmiu miliardów ludzi żyje w miastach. W 2045 r. liczba ta wyniesie 6 mld. Populacja miast wzrasta bardzo szybko, szczególnie w Azji i Afryce - poinformowało ONZ z okazji...

11.07.2014

Zakup aktualizacji programu antywirusowego jest usługą

Zamówienia publiczne

Czy zakup aktualizacji programu antywirusowego należy zaliczyć do dostaw czy usług w rozumieniu p.z.p.? W ramach realizacji zamówienia wykonawca może również zaproponować inny program antywirusowy...

11.07.2014