Pytanie

Wykonuję usługi kosmetyczne, opłacam podatek w formie karty podatkowej, chcę dodatkowo sprzedawać kosmetyki (kremy).
Czy będę nadal opodatkowana tak samo?

Odpowiedź

Nie jest możliwe opodatkowanie w formie karty podatkowej przy jednoczesnym świadczeniu usług kosmetycznych i handlu artykułami kosmetycznymi.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dalej u.z.p.d. podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:
1) złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
2) we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli.
Wskazane przez Panią w pytaniu zakresy działalności, tj. usługi kosmetyczne oraz handel kosmetykami, wymienione są w różnych częściach tabeli - usługi kosmetyczne w części I tabeli (poz. 88), stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, handel detaliczny artykułami nieżywnościowymi - w części III tabeli.

A zatem nie jest możliwe opodatkowanie w formie karty podatkowej przy jednoczesnym świadczeniu usług kosmetycznych i handlu artykułami kosmetycznymi.
Analogiczne stanowisko znajdujemy w interpretacji Urzędu Skarbowego w Płocku z 24 października 2005 r. 1419/UPO-415-145/KP/05/A

Zobacz też: Karta podatkowa - z prawem do niskiego opodatkowania związane są obowiązki >>

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego