Nabytą w aporcie domenę można amortyzować

Z punktu widzenia zasad rachunkowości nabytą w aporcie domenę można amortyzować na zasadach przewidzianych w ustawie o rachunkowości - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

18.07.2014

Gminna spółka może zarządzać zasobem komunalnym

Samorząd terytorialny

Czy gmina może powierzyć spółce gminnej w drodze umowy o zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym uprawnienie do zawierania na rzecz i w imieniu gminy umów najmu lokali mieszkalnych,...

15.07.2014