W SIWZ można ograniczyć dalsze podwykonawstwo

Zamówienia publiczne

Na pytanie o to, czy zamawiający ma prawo ograniczyć w SIWZ dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane, odpowiada mec. Agata Baranowska, autorka współpracująca z programem LEXZamówienia Publiczne.

25.07.2014