Drzwi balkonowe stanowią części nieruchomości wspólnej

Budownictwo

Czy drzwi balkonowe są częścią składową całego obiektu, przez które dzięki niewłaściwego stanu technicznego pogorszy się stan całego budynku, czy może są wyłącznie własnością właściciela lokalu, w...

05.08.2014

Zamawiający może zrezygnować z przetargu

Zamówienia publiczne

Czy zamawiający może zrezygnować przed otwarciem ofert z postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (o wartości powyżej 414.000 euro), jeśli ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w...

02.08.2014

Kasa zapomogowo-pożyczkowe nie jest podatnikiem CIT

Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, a w konsekwencji wpływów oraz wypłat kasa nie musi w żaden sposób rozliczać podatkowo - wyjaśnia...

31.07.2014