Czy osoba fizyczna, która wniosła swoje przedsiębiorstwo do spółki komandytowej powinna wyrejestrować się z rejestru podatników VAT czynnych?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąca podatnikiem VAT, wniosła całe swoje przedsiębiorstwo do spółki komandytowej.

Czy po tym zdarzeniu musi wyrejestrować się jako podatnik VAT, czy też może w dalszym ciągu nim pozostać?

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy osoba fizyczna, o której mowa, będzie kontynuowała wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli tak, osoba ta nie ma obowiązku zgłosić zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, a więc wyrejestrować się jako podatnik VAT. W przeciwnym razie na osobie, o której mowa, ciąży obowiązek dokonania takiego zgłoszenia, a więc wyrejestrowania się jako podatnik VAT.

Uzasadnienie:

Jak stanowi art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu (VAT), jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. Zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

W świetle tego przepisu odpowiedź na pytanie zależy od tego czy osoba fizyczna, o której mowa, będzie kontynuowała wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu. Wniesienie aportem prowadzonego przez osobę fizyczną przedsiębiorstwa nie oznacza bowiem automatycznie, że osoba ta nie będzie kontynuowała wykonywanie takich czynności.

I tak, jeżeli osoba fizyczna, która wniosła aportem swoje przedsiębiorstwo, będzie kontynuowała wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu (np. jeżeli będzie wykonywała takie czynności w ramach tzw. najmu prywatnego czy jeżeli będzie wykonywała takie czynności w ramach kolejnej działalności gospodarczej), nie ma ona obowiązku zgłosić zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, a więc wyrejestrować się jako podatnik VAT. W przeciwnym razie na osobie takiej ciąży obowiązek dokonania zgłoszenia zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (zgłoszenie to składa się na formularzu VAT-Z), a więc wyrejestrowania się jako podatnik VAT.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 29 lipca 2014 r.

Data publikacji: 30 lipca 2014 r.