Abonament nie zwiększa wartości początkowej WNiP

Abonament nie zwiększa wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej, analogicznie jak abonament za telefon nie zwiększa ceny nabycia telefonu - odpowiada ekspert Vademecum Głównego...

13.08.2014

Współpracownik tez musi prowadzić ewidencję pojazdu

Jeżeli samochód będzie przekazany osobie współpracującej do wykorzystania wyłącznie na potrzeby działalności podatnika a nie potrzeby prywatne, wówczas podatnik nie utraci prawa do 100 proc. VAT...

13.08.2014

Budowa biogazowni nie jest celem rolniczym

Budownictwo

Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej na gruntach rolnych wymaga zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze, co w stosunku do użytków rolnych III klasy może nastąpić jedynie w...

13.08.2014