O miejscu opodatkowania zagranicznej renty decyduje UPO

Jeśli z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzi renta, wynika że renta nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce, bank wypłacający rentę nie...

18.08.2014