Czy dyrektor szkoły może odmówić przyjęcia do klasy pierwszej dziecka sześcioletniego zamieszkującego obwód szkoły, jeśli zgłoszenie nastąpiło po terminie rekrutacji?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Czy dyrektor szkoły może odmówić przyjęcia do klasy pierwszej dziecka sześcioletniego zamieszkującego obwód szkoły, jeśli zgłoszenie nastąpiło po terminie rekrutacji?

Odpowiedź:

Dyrektor szkoły podstawowej nie może odmówić przyjęcia do klasy pierwszej dziecka sześcioletniego mieszkającego w obwodzie szkoły.

Uzasadnienie:

Szkoła nie może odmówić przyjęcia dziecka, jeżeli zamieszkuje ono w obwodzie tej szkoły i ma zagwarantowane miejsce do nauki. Nie ma ustawowego przepisu określającego datę zapisania dziecka do szkoły. Termin rekrutacji określany jest ze względów organizacyjnych. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż nawet w sytuacji dotrzymania terminu rekrutacji będą przypadki nie zakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół i wówczas rodzice będą zgłaszali dzieci do szkoły obwodowej, gdzie dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 w związku z art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2014/2015 objęte są dzieci urodzone w 2007 r. (siedmiolatki) oraz urodzone od 1 stycznia do końca czerwca 2008 r. (sześciolatki). Spełniają one obowiązek przez uczęszczanie do szkoły podstawowej. Natomiast dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r. będą mogły rozpocząć naukę na wniosek rodziców, według opinii MEN rodzice mogą podjąć decyzję w tej kwestii nawet na początku września ( www.men.gov.pl).

Bożena Barszczewska, autorka współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe

Odpowiedzi udzielono 11 czerwca 2014 r.

Data publikacji: 12 czerwca 2014 r.