Gminna spółka może zarządzać zasobem komunalnym

Samorząd terytorialny

Czy gmina może powierzyć spółce gminnej w drodze umowy o zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym uprawnienie do zawierania na rzecz i w imieniu gminy umów najmu lokali mieszkalnych,...

15.07.2014

Opłaty tylko za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Środowisko

Czy podczas naliczania opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza powinno się brać pod uwagę również środki do czyszczenia posadzek i sanitariatów, w których skład wchodzą określone substancje?

11.07.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski