Świadkowi należy się zwrot kosztów dojazdu

Budownictwo

Organ nadzoru budowlanego wezwał świadka do osobistego stawiennictwa się w siedzibie urzędu w celu złożenia wyjaśnień w sprawie. Wezwany świadek zwrócił się do organu o zwrot kosztów dojazdu z...

25.06.2014

Pismo przekazane faksem bez mocy dokumentu urzędowego

Samorząd terytorialny

Pismo przekazane faksem nie posiada mocy dokumentu urzędowego i nie wywołuje skutków prawnych. Pismo takie nie powinno również stanowić wyłącznej podstawy ustaleń organu administracji publicznej...

25.06.2014