Jakie należności wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27S?

W sprawozdaniu Rb27S wykazuje się wszystkie należności pozostałe do zapłaty, wynikające z ksiąg rachunkowych, będące różnicą pomiędzy kwotami wykazanymi w kolumnie Należności oraz kwotami wykazanymi...

01.07.2014

Czy Skarb Państwa to odrębny zamawiający od gminy?

Zamówienia publiczne

Prezydent Miasta w ramach zadania z zakresu administracji rządowej udziela zamówienia publicznego w zakresie gospodarki nieruchomościami na ochronę obiektu. Czy Skarb Państwa należy traktować jako...

01.07.2014

"Wczasy pod gruszą" można wypłacić po urlopie

W zależności od zapisów regulaminu dopłaty do wypoczynku mogą być weryfikowane na podstawie przedłożonych przez pracownika faktur lub rachunków i w konsekwencji wypłacane po wykorzystanym wypoczynku...

01.07.2014

Wprowadzającym sprzęt jest nie tylko jego producent

Środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 13 lit. b u.z.s.e.e., wprowadzającym sprzęt jest nie tylko przedsiębiorca, który produkuje i wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem, ale również...

27.06.2014

Gmina może wskazać miejsce odbioru pojemnika

Samorząd terytorialny

Czy gmina może wskazać bardziej dogodne miejsce odbioru pojemnika na odpady komunalne, jeżeli przedsiębiorca ma problemy z dotarciem do nieruchomości, która położona jest w lesie?

27.06.2014