Gmina może zawrzeć umowę o leasing operacyjny samochodu

Samorząd terytorialny

Gmina może zawrzeć opisaną w pytaniu umowę o leasing operacyjny samochodu, pod warunkiem zaplanowania w budżecie tegorocznym wydatków bieżących na opłatę wstępną i czynsze, a także zaplanowania...

05.12.2017