Martyna Sługocka

Artykuły autora

Czy na przebudowę komina potrzebne jest pozwolenie?

Budownictwo

Podniesienie oraz wymurowanie komina w budynku mieszkalnym nie wymaga na ogół uzyskania w starostwie pozwolenia na roboty budowlane ani zgłoszenia robót. Nie zawsze jednak tak jest. Gdy budzi to wątpliwości, powiatowy inspektor nadzoru budowanego ma prawo prowadzić postępowanie naprawcze i w ostateczności nakazać rozbiórkę.

27.07.2021
1  2  3  4  5  6  7  8  9    12