Martyna Sługocka

Artykuły autora

Organizacja społeczna może zaszkodzić inwestorowi, ale z ograniczeniami

Administracja publiczna Budownictwo

Organizacja społeczna może tylko w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę wymagającym udziału społeczeństwa, żądać dopuszczenia do udziału w postępowaniu, a także ubiegać się o zgodę organu administracji architektoniczno-budowlanej na przedstawienie mu poglądu w sprawie. Więcej na ten temat w Legal Alercie.

29.11.2022

Wspólnota może odebrać ogródek właścicielowi mieszkania na parterze, ale pod pewnymi warunkami

Prawo cywilne Nieruchomości

W ofertach deweloperów często pojawiają się usytuowane na parterze mieszkania z ogródkami. Z reguły jednak właściciel lokalu nie staje się również właścicielem części gruntu stanowiącej jego ogródek, a otrzymuje ten kawałek nieruchomości do tzw. wyłącznego korzystania. Zapis w tym zakresie znajduje się przeważnie w akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży lokalu. Więcej na ten temat w Legal Alercie.

26.11.2022

Mieszczuch może kupić siedlisko, ale nie każdą firmę może później prowadzić

Budownictwo

Inwestowanie na gruntach rolnych stało się ostatnio bardzo popularne. Patent jest prosty, najpierw realizuje się zabudowę zagrodową, a następnie rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej. Tego rodzaju inwestycje są jednak ograniczone wieloma regulacjami, a warunkiem istnienia zabudowy zagrodowej jest funkcjonowanie gospodarstwa. Więcej na ten temat w Legal Alercie.

08.10.2022

Odległość billboardów od granicy działki uregulowana nie tylko w prawie miejscowym

Drogi Administracja publiczna Budownictwo

Lokalizacja szyldu czy billboardu na działce uzależniona jest od wielu przepisów, zarówno prawa miejscowego jak i rangi ustawowej. Inwestor zobowiązany jest do zachowania zgodności z każdym z nich. Do niedawna zasady sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i szyldów były regulowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Obecnie takie działania są niedopuszczalne.

28.09.2022

Nielegalna wycinka drzew może przedsiębiorcę słono kosztować

Środowisko Nieruchomości

Realizacja inwestycji może wymagać usunięcia drzew rosnących na terenie działki podlegającej zabudowie. Wiek lub gatunek drzewa może powodować, że przed wycinką inwestor będzie musiał uzyskać zezwolenie na jego usunięcie. Zasady w tej dziedzinie reguluje ustawa o ochronie przyrody. Więcej na ten temat można przeczytać w Legal Alercie.

27.09.2022
1  2  3  4  5  6  7  8  9    14
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski