Martyna Sługocka

Artykuły autora

Opinia geotechniczna nie podlega zatwierdzeniu

Budownictwo

Geotechniczne warunki posadowienia przedstawia się w formie: opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego. Przepisy nie przewidują konieczności zatwierdzania...

23.06.2016
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    12