Martyna Sługocka

Artykuły autora

Czy można zabudować taras budynku jednorodzinnego?

Budownictwo

Ekspert Serwisu Budowlanego odpowiada na pytanie Użytkownika: Czy można zabudować taras budynku jednorodzinnego poprzez wykonanie ogrodu zimowego? Czy taka zabudowa tarasu, gdzie jedna ściana jest w...

22.06.2016

Projekt budowlany po zmianach

Budownictwo

Prawidłowo sporządzony projekt budowlany jest podstawą do udzielenia pozwolenia na budowę. Ustawodawca szczegółowo określił obligatoryjne oraz fakultatywne elementy projektu oraz jego załączniki....

02.05.2016

Gdzie można zbudować zbiornik na zwierzęce odchody?

Budownictwo

W przedmiotowej sprawie zastosowanie będą miały przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny...

25.04.2016
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    12