Czy każdy rów melioracyjny jest urządzeniem wodnym?

Środowisko

Pytanie pochodzi z LEX Prawo Ochrony Środowiska: Czy każdy rów melioracyjny jest urządzeniem wodnym? Kto w imieniu Skarbu Państwa pełni prawa właścicielskie w stosunku do rowów (według ewidencji...

03.04.2018

Czy zakup pączków do biura jest opodatkowany PIT?

Przychód nie powstaje, gdy niemożliwym jest skonkretyzowanie odbiorcy świadczenia, jak również, gdy nie można zindywidualizować wartości świadczenia przypadającego na konkretną osobę.

30.03.2018

Spółka cywilna to nie grupa kapitałowa

Zamówienia publiczne

Czy wspólnicy spółki cywilnej stanowią grupę kapitałową, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. i powinni w składanym oświadczeniu o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy...

29.03.2018

Czy opis taksacyjny lasu jest informacją publiczną?

Środowisko

Opis taksacyjny lasu to część danych inwentaryzacyjnych planu urządzenia lasu obejmujący charakterystykę lasów i gruntów. Zatem dane te udostępnia się w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o...

22.03.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski