Gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza starosta

Budownictwo

Starosta przeprowadza gleboznawczą klasyfikację gruntów z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji bądź też innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji...

11.04.2016

Zezwolenie na pozyskanie drewna wydaje starosta

Środowisko

Organem właściwym do wydania zezwolenia na pozyskanie drewna z lasu właścicielowi lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa należącego do spółki z o.o. (a także dla stowarzyszenia, parafii,...

08.04.2016

Świadczenie urlopowe można wypłacić z wyprzedzeniem

W obecnym stanie prawnym nie ma ograniczeń co do wcześniejszego przekazania świadczenia urlopowego. Oznacza to,że może być ono wypłacone nawet kilka miesięcy przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego...

08.04.2016