Gdzie można zbudować zbiornik na zwierzęce odchody?

Budownictwo

W przedmiotowej sprawie zastosowanie będą miały przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny...

25.04.2016

Czy budowa tras rowerowych wymaga pozwolenia na budowę?

Budownictwo

Droga (trasa) rowerowa w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). stanowi w istocie budowlę. Zaś realizacja tego rodzaju obiektu nie została...

24.04.2016

Podmiotowość prawną ma gmina, a nie urząd gminy

Samorząd terytorialny

Jeżeli gminę uznano za stronę dopiero w toku toczącego się postępowania, należy wystosować pismo informujące o tej okoliczności.Pisma procesowe należy kierować do urzędu miasta będącego aparatem...

22.04.2016

Choroba nie przerywa urlopu okolicznościowego

Jeżeli pracownik zachoruje w trakcie udzielonego mu zwolnienia z tytułu ślubu, to nie będzie to miało wpływu na udzielone zwolnienie, wyjaśnia Katarzyna Pietruszyńska,ekspertSerwisu Prawa Pracy i...

22.04.2016

Wójt może zasiadać w komisji rekrutacyjnej urzędu gminy

Samorząd terytorialny

Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie określają składu komisji rekrutacyjnej zajmującej się naborem na stanowiska urzędnicze, pozostawiając tą sprawę do uregulowania poszczególnym...

21.04.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski