Odpowiedź:

Jeżeli jednostka odnosi wartość niepodlegającego odliczeniu podatku VAT w ciężar kosztów działalności operacyjnej (np. Wn konto 401 Zużycie materiałów i energii, Ma konto 204 Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi), to notę uznaniową za zwrot podatku VAT ujmuje się przykładowo zapisem:

Wn konto 249 Inne rozrachunki i rozliczenia

Ma konto 763 Pozostałe przychody operacyjne.

Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki. Zwrot VAT z zagranicy nie jest przychodem działalności podstawowej, tylko jest pośrednio związany z tą działalnością.

Michał Topulniak, redaktor Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 27.04.2016 r.