Gminne parkingi a podatek VAT

Samorząd terytorialny

Pobieranie przez gminę opłat za parkowanie pojazdw samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania mieści się w zakresie wykonywania zadań własnych gminy. Opłaty te nie podlegają...

29.01.2009

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Samorząd terytorialny

Czy organ, ktry prowadzi postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, może wydać decyzję, jeżeli na postanowienie uzgadniające złożono zażalenie, ktre jeszcze nie zostało...

28.01.2009