Pytanie
Jesteśmy zespołem szkół ogólnokształcących. Od 1 listopada br. chcemy zatrudnić nowego pracownika na stanowisku specjalisty ds płac i kadr, z dodatkiem specjalnym w wysokości 40% od wynagrodzenia zasadniczego za dodatkowe prowadzenie spraw pracowniczych.
Jak najlepiej spisać umowę o pracę?
Czy w treści umowy o pracę w punkcie rodzaj umówionej pracy ma być zatrudniony na stanowisku - wpisać - "specjalista ds płac i kadr", "czy specjalista do spraw płac", czy lepiej uwzględnić jednowyrazowe stanowisko czy dwuwyrazowe stanowisko?
Przy jednowyrazowym stanowisku chcemy podać w elementach wynagrodzenia, że dodatek specjalny wysokości 40% wynagrodzenia będzie dotyczył spraw kadrowych (przy jednowyrazowym stanowisku, tj. specjalista ds płac). Jeżeli to jest możliwe prosimy o wzór umowy i szybką odpowiedź za co z góry bardzo dziękujemy.
Jak zatrudnić nowego pracownika na stanowisku starszy konserwator z dodatkiem specjalnym za pełnienie dodatkowych funkcji woźnego?