Pytanie
Zakład pracy w 2006 r. zatrudniał powyżej 10 pracowników. Główna księgowa złożyła deklarację IWA w terminie, wykazując prawidłową ilość pracowników oraz ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,8%. W lipcu 2007 r. stosunek pracy uległ rozwiązaniu. W listopadzie 2008 r. ZUS przesłał do firmy zawiadomienie o nie złożeniu deklaracji IWA. Wysłana deklaracja, nie posiada potwierdzenia odbioru przez ZUS. Firma złożyła ponownie deklarację IWA nie uwzględniając prawidłowej wysokości ubezpieczenia wypadkowego. W 2009 r. ZUS dokonał kontroli i wydał decyzję podwyższającą składkę na ubezpieczenie wypadkowe o 50% (prawidłowa wysokość składki wynosiła 3,33%) do wysokości 5%.
Czy złożenie deklaracji IWA po terminie może być powodem zastosowania przez ZUS sankcji?