Pytanie
Spółka prowadząca pośrednictwo finansowe podpisała z bankiem umowę na pośrednictwo finansowe. Spółka korzysta z usług jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, który ze względu na wymóg jednego z banków została zatrudniona w spółce na 1/30 etatu (bank wymaga, aby dokumenty kredytowe były podpisywane przez pracownika spółki). Proces pośrednictwa polega na pozyskaniu klienta, przygotowaniu dokumentacji - obie czynności czynność wykonywane są przez osobę prowadzącą działalność, oraz potwierdzeniu dokumentacji dokonywanej przez prowadzącego działalność jako pracownika administracyjnego.
Czy ZUS ma prawo kwestionować jednoosobowe prowadzenie działalności i zobowiązać spółkę do opłacenia składek na ubezpieczeni społeczne i zdrowotne od faktur wystawianych jednoosobowej działalności gospodarczej?