Pytanie
Spółka z o.o. (podatnik VAT) posiada budynek biurowy i prowadzi działalność wynajmu pomieszczeń biurowych. Z wolnych środków pieniężnych spółka kupiła rok temu grunt, ujmując go w księgach na koncie "041" inwestycje w nieruchomości. W okresie ostatniego roku spółka podjęła działania zmierzające do przygotowania tego gruntu pod budowę budynków mieszkalnych. Poniosła w związku z tym spore nakłady inwestycyjne (prawnicy, architekci itp.). Aktualnie prowadzone są rozmowy z bankami, celem pozyskania finansowania inwestycji. Ponieważ od roku czasu spółka, oprócz działalności wynajmu, prowadzi w pewnym sensie również działalność deweloperską, to bank zasugerował, aby spółka wniosła aportem to do nowej spółki celowej.
Czy wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci "działalności deweloperskiej" do nowoutworzonej spółki celowej spowoduje konieczność wystawienia faktury VAT i naliczenia 22% VAT od tej transakcji?