Pytanie
Spółka A ma 33% udziałów w spółce B. Udziałowcem 100% spółki A jest spółka C. Spółka A na postawie umowy przeniesienia własności udziałów przekazuje wszystkie udziały spółki B do spółki C w zamian za zwrot dopłat dla spółki C. Wartość księgowa udziałów spółki B w spółce A wynosi 50.000.000 zł. Zwrot dopłat przez spółkę A do spółki C (zgodnie z podjętą uchwałą w lipcu bieżącego roku) wynosi 60.000.000 zł. Kwotę 10.000.000 zł przekazano do spółki C przelewem w sierpniu bieżącego roku. Umowę przeniesienia własności udziałów podpisano zawartą 26 lipca obecnego roku, podpisano 27 lipca i 20 sierpnia.
Jak zaksięgować przeniesienie własności udziałów w zamian za zwrot dopłat w innej spółce? Pod jaką datą dokonać poszczególnych księgowań?