Weryfikacja ksiąg spółki

Samorząd terytorialny

Czy w spłce z o.o., ktrej właścicielem jest gmina, rada nadzorcza może powierzyć weryfikację ksiąg spłki skarbnikowi gminy?

22.01.2009