Pytanie
Ile wynosi kwota zwolniona z opłat w przypadku opłaty za ścieki, ponoszonej w postaci zryczałtowanej za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb?
Zważywszy na fakt, że długość trwania cyklu odnosi się do okresu od 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu cyklu produkcyjnego.