Pytanie
Spółka świadczy usługi informatyczne. Ze swoimi kontrahentami zawarła umowy na świadczenie usług w zakresie udzielania konsultacji i rozwiązywania problemów oprogramowania. Klient zobowiązuje się zapłacić ryczał za usługi. Klient ma prawo wykorzystać określoną liczbę godzin konsultacji w danym okresie lub następnym. Usługi będą rozliczane w okresach kwartalnych. 1 października 2011 r. spółka wystawiła fakturę za 48 godzin konsultacji na czwarty kwartał 2011 r. Klient może wykorzystać 48 godzin pracy konsultantów w dowolnym teminie w czwartym kwartale 2011 r. Nie wykorzystane godziny przechodzą na jeden następny okres rozliczeniowy, potem przepadają. Termin płatności faktury 31 października 2011 r. Faktura jeszcze nie została zapłacona. Na koniec każdego miesiąca sporządzane jest zestawienie informacyjne o wykorzystaniu abonamentu. W podatku CIT przychód jest rozpoznawany na koniec okresu - usługa rozliczana jest w okresach rozliczeniowych.
Czy przychód ujmowany jest poprawnie?