Pytanie
Gmina w projekcie budżetu zabezpieczyła tylko 50% kwoty uchwalonej przez zgromadzenie wspólników MWiK.
Ile czasu ma gmina na uwzględnienie w swoim budżecie uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników miejskich wodociągów i kanalizacji (którego jest udziałowcem), ustalającej kwotę dopłaty do wspólnej taryfy wody i ścieków? Czy gmina powinna dokonać aktualizacji kwoty w uchwale budżetowej, czy może to zrobić w trakcie roku - zmianami budżetowymi? Czy wójt może podpisać porozumienie wchodząc do wspólnej taryfy, czy jednak powinien najpierw dostosować budżet, a potem przystąpić do porozumienia?