Pytanie
Jestem dyrektorem gimnazjum i zostałem radnym gminy.
Proszę napisać, co mam zrobić i co ma zrobić burmistrz, aby odwołać mnie ze stanowiska, w taki sposób żebym nadal pracował jako nauczyciel w tej szkole (dyplomowany zatrudniony na podstawie mianowania).
Czy ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, dalej mnie chroni?
Wiem, że powinienem złożyć wniosek o urlop bezpłatny, ale co dalej?
Czy mogę po złożeniu takiego wniosku pełnić funkcję na przykład do końca semestru?
Problem jest o tyle trudny, że moja zastępczyni również została radną, co zrobić w jej sprawie?