Pytanie
Posiadamy sieć sklepów detalicznych, gdzie sprzedaż dokonywana jest przy pomocy kas fiskalnych. Zdarza się, że klienci wracają po kilku dniach od momentu sprzedaży i proszą o wystawienie faktury. Oczywiście taka faktura jest wystawiana i wydawana tylko na podstawie zwróconego przez klienta paragonu.
Zgodnie z przepisami i naszą wiedzą powyższe faktury wystawiane są w terminie nie późniejszym niż siedem dni od daty sprzedaży (czyli zaewidencjonowania na kasie fiskalnej). Natomiast art. 87 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., określa 3 miesięczny termin na wystawienie rachunku. Problem powstał w jednym ze sklepów na południu Polski, gdzie klientka była przekonana, że mamy obowiązek wystawić jej fakturę właśnie w terminie 90, a nie 7 dni od daty sprzedaży. Podobne stanowisko zajmuje tamtejszy Urząd Skarbowy.
Czy pod określenie rachunek o którym mowa w o.p. można również zaliczyć fakturę? Czy jednakowo należy traktować w tej sprawie osoby prawne oraz fizyczne nie prowadzące działalności?