Pytanie
Jesteśmy jednostką organizacyjną jednostki samorządowej powołaną do obsługi finansowej szkół znajdujących się na terenie gminy. Zatrudniamy dwóch kierowców, którzy dowożą uczniów autobusami szklonymi. Kierowcy ci zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o art. 139 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p. - (przerywany czas pracy). Kierowcy oprócz normalnego czasu pracy wykonują przewozy w godzinach nadliczbowych oraz w dniach wolnych od pracy (sobota i czasem niedziela). Do czerwca br za pracę w godzinach nadliczbowych otrzymywali oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek 50% lub 100% (w zależności od przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy lub pracy w dni wolne na podstawie k.p.).
Czy kierowcy ci są pracownikami samorządowymi i należy liczyć im pracę w godzinach nadliczbowych zgodnie z ustawą samorządową z dnia 21 listopada 2008 r. (nie płaci się dodatków 50 i 100%), czy stanowią wyjątek i należy wynagrodzenie za godziny nadliczbowe liczyć na podstawie k.p. tak jak są zatrudnieni, mimo że są pracownikami jednostki samorządowej?