SN: Deputat węglowy emerytowanych kolejarzy nie dla dorabiających poza koleją

Emerytury i renty

Sąd Najwyższy w Izbie Pracy podjął uchwałę, w której uznał, że pobieranie emerytury z art.24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wyłącza możliwość nabycia przez byłego pracownika kolejowego prawa do deputatu węglowego w formie ekwiwalentu pieniężnego. Nie jest emeryturą powstałą z tytułu jakiegokolwiek zatrudnienia, w tym dającą prawo do deputatu, lecz z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego.

07.12.2022

Osoby zmieniające konto muszą pamiętać o poinformowaniu ZUS

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Niewłaściwy numer rachunku bankowego lub stary adres zamieszkania sprawiają, że do klientów ZUS nie dotrą informacje albo wysyłane przez Zakład pieniądze - ostrzega ZUS. Urzędnicy przypominają, że każdą zmianę zgłosić należy najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem, w którym Zakład wypłaca mu co miesiąc pieniądze.

06.12.2022

Będzie nowe świadczenie motywacyjne w służbach podległych MSWiA

Emerytury i renty Policja Dofinansowanie do wynagrodzeń

Specjalne świadczenie po 15. roku służby funkcjonariusze będą otrzymywać od 2023 roku. Świadczenie będzie się rozpoczynało od 5 proc. i co roku będzie rosło o dodatkowy 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach służby. W kolejnych latach bezie się utrzymywało na poziomie 15 proc., ale nie będzie się wykluczało z już wprowadzonymi świadczeniami.

05.12.2022

ZUS wypłaca 6,5 mln emerytur każdego miesiąca

Finanse publiczne Emerytury i renty

Przeciętna wysokość emerytury w 2022 roku wynosi 2 767,47 zł i jest wyższa od wypłacanej w analogicznym okresie ubiegłego roku o 9 proc. To efekt przede wszystkim waloryzacji, która w 2022 r. wyniosła 107 proc. W ciągu trzech kwartałów 2022 r. ZUS wypłacał przeciętnie każdego miesiąca 7,8 mln świadczeń emerytalno-rentowych, tj. o 17,2 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.

05.12.2022

Na 5 lat przed emeryturą mężczyźni wypłacą z PPK, zamiast oszczędzać

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

Mężczyźni mogą wypłacić lwią część oszczędności zgromadzonych w PPK jeszcze przed przejściem na emeryturę. Jednocześnie przez 5 lat nie odłożą nawet złotówki na starość. Zdaniem prawników, to efekt dziurawego systemu i niepowiązania przepisów z wiekiem emerytalnym. Czy zmieniać przepisy? Opinie są podzielone. Ci, którzy są temu przeciwni, twierdzą, że nic to nie da. Bo kryzys i inflacja nie powstrzyma ludzi przed wypłatami.

01.12.2022

SN: Emerytura kolejarza nie korzysta z preferencyjnego przeliczenia stażu

Emerytury i renty Prawo pracy

Przepisy ustawy emerytalnej nie przewidziały korzystnego przeliczenia stażu pracy kolejarzy do emerytury takiego jak górnikom. A zatem sposób liczenia okresu zatrudnienia na kolei nie ma zastosowania przy ustalaniu okresu składkowego i nieskładkowego w związku z pracą w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed dniem wejścia w życie ustawy emerytalnej - taki jest sens uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego.

30.11.2022

Praca aktora w świetle reflektorów nie uprawnia do wcześniejszej emerytury

Emerytury i renty Prawo pracy BHP

Wykonywanie zawodu aktora teatralnego jest pracą w stałym naświetleniu oraz w temperaturze wytwarzanej przez reflektory. Jednak sąd nie uwzględnił odwołania aktora od decyzji ZUS, gdyż ustawodawca nie wskazał prac w środowisku oświetlenia sztucznego, temperatury - jako prac wykonywanych w warunkach szczególnych czy o szczególnym charakterze. Wcześniejszą emeryturę mogą pobierać tylko aktorki, a także tancerze, akrobaci, komicy czy kaskaderzy.

26.11.2022

ZUS: Sytuacja FUS stabilna, ale nadal będzie deficyt. Eksperci mówią o pętli zadłużenia

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

W latach 2023–2027 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) nadal pozostanie deficytowy, co oznacza konieczność dalszego zasilania go m.in. dotacją z budżetu państwa – twierdzi ZUS. Z najnowszej prognozy wynika, że w wariancie optymistycznym deficyt roczny FUS w 2023 r. wyniesie 54,9 mld zł, a w 2027 r. – 91,4 mld zł. Natomiast w wariancie pesymistycznym będzie to odpowiednio 75,7 mld zł i 143,8 mld zł.

25.11.2022

Ustawa o waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku podpisana przez prezydenta

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zakłada ona, że w 2023 r. emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8 proc. Obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa. Zagwarantowana zostanie także minimalna podwyżka, która wyniesie 250 zł.

24.11.2022

Emeryci mieszkający za granicą dostają 13 i 14 niższe niż w Polsce

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Polscy emeryci mieszkający w Niemczech nie otrzymują jednorazowych rocznych świadczeń pieniężnych, czyli tzw. trzynastej i czternastej emerytury, w pełnej wysokości. Świadczenia te są im wliczane do niemieckich świadczeń ustalanych na podstawie niemieckiej ustawy o rentach, co oznacza, że nie są one traktowane jako świadczenie stricte ubezpieczeniowe.

24.11.2022

GUS: W 2021 r. Polska wydała prawie 277,3 mld zł na świadczenia emerytalno-rentowe

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

W 2021 roku emerytury i renty przeciętnie miesięcznie pobierało 9 280,6 tys. osób, a łączna kwota świadczeń emerytalno-rentowych ogółem w Polsce wyniosła 277 286 mln zł i była wyższa o 6,4 proc. w porównaniu do 2020 r. – podał GUS. Najwyższe kwoty na świadczenia emerytalne z ZUS w 2021 r., podobnie jak w 2020 r., wypłacane były w województwach: śląskim – 31 531,2 mln zł i mazowieckim – 27 687,9 mln zł, a najniższe w województwie podlaskim – 4 518,7 mln zł.

22.11.2022

Lawinowo rośnie liczba emerytów, którym budżet dopłaca do minimalnej

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

W 2021 roku budżet państwa wydał prawie 180,8 mln zł na wyrównanie 72,2 tysiącom emerytów z nowego systemu, wypłacanych im świadczeń do poziomu emerytury minimalnej – ustalił serwis Prawo.pl. To najwyższa kwota, jaką od 1999 r., czyli od wprowadzenia reformy emerytalnej, dopłaciło państwo do emerytur niższych niż ustawowa emerytura minimalna. A i tak nie są to pełne dane.

18.11.2022

Szwed: 22 tys. kobiet, które osiągnęły wiek emerytalny, musi czekać 5 lat na pieniądze z IKZE

Domowe finanse Emerytury i renty PIT

Mamy 22 tys. uprawnionych kobiet, które przeszły na emeryturę i muszą poczekać 5 lat na skorzystanie ze środków z IKZE. Nie wiemy jednak, ile z nich podjęło pracę – powiedział w środę w Sejmie Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Zauważył, że średni wiek przechodzenia kobiet na emeryturę wynosi 60 lat i 7 miesięcy.

16.11.2022

Wycofanie pieniędzy z PPK nie zawsze wiąże się z pomniejszeniami

Domowe finanse Emerytury i renty PPK

Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków gromadzonych w tym programie. Jeśli jednak wycofa je przed osiągnięciem 60. roku życia, co do zasady będzie się to wiązać z pomniejszeniami. Chyba że zwrot będzie dotyczył środków przypadających po zmarłym uczestniku PPK lub otrzymanych w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków.

16.11.2022

FPP: Dobrowolny ZUS to zły pomysł - grozi zdemolowaniem systemu emerytalnego

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Federacja Przedsiębiorców Polskich stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu w Polsce dobrowolności w podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu przez przedsiębiorców. Stanowiłoby to zaprzeczenie fundamentalnej zasady ubezpieczeń społecznych - powszechności. Jeśli ta zasada zostanie złamana, nastąpi masowe tworzenie fikcyjnych działalności gospodarczych, założonych jedynie dla uniknięcia płacenia składek.

15.11.2022

RPO popiera projekt zrównania uprawnień wysłanych do pracy przymusowej w III Rzeszy i ZSRR

Domowe finanse Emerytury i renty

Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę postulowało zrównanie prawa do świadczeń osób pracujących przymusowo w III Rzeszy z tymi, które takim represjom podlegały w ZSRR w latach 1939-1956. Deportowani do pracy przymusowej w ZSRR mogą wybrać uprawnienia. Osoby wysłane do pracy przymusowej w III Rzeszy takiego wyboru nie mają. RPO popiera projekt ustawy, nad którym pracuje senacka komisja.

14.11.2022

Kiedy nie trzeba zwracać emerytury – ZUS wyjaśnia

Domowe finanse Emerytury i renty

Wcale nie tak rzadko zdarza się, że po śmierci członka naszej rodziny na konto wpływa jeszcze emerytura lub listonosz przynosi ją do domu. Nie zawsze wiadomo, co z pieniędzmi zrobić - czy można je zatrzymać, czy też trzeba je oddać do ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych postanowił wyjaśnić wątpliwości w tym zakresie.

10.11.2022

Archiwum konserwuje dokumenty, emerytura od płacy minimalnej

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Trudności z uzyskaniem z archiwów dokumentacji osobowej i płacowej ze zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy stoją często na przeszkodzie, by uzyskać od ZUS wyższe świadczenia emerytalne - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I zwraca uwagę, że w przypadku nieprzedłożenia dokumentów ZUS przyjmuje za podstawę wymiaru składek kwotę minimalnego wynagrodzenia.

04.11.2022

ZUS: Emerytki z OFE mają wyższe emerytury

Domowe finanse Emerytury i renty

Panie, które były członkami OFE, mają przeliczane emerytury. Wprawdzie każda z kobiet, która skończy 60 lat, może zakończyć aktywność zawodową, ale tym, które były w OFE - ZUS będzie „liczył” emeryturę dwukrotnie. Po raz pierwszy po złożeniu wniosku emerytalnego i drugi raz, gdy osiągnie 65 lat – przypomina ZUS.

03.11.2022