Dr Lasocki: Niełatwo uporządkować emerytalny dom waria(n)tów

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Służby mundurowe, a nawet sędziowie i prokuratorzy, nie muszą być w systemie zaopatrzeniowym, czyli pozaskładkowym. Każda grupa – choćby i rolnik - może być w powszechnym systemie ubezpieczeń i nie musi to oznaczać utraty przywilejów. Dzięki temu wyeliminowano by wiele absurdów, a systemem można byłoby zarządzać w sposób świadomy i demokratyczny. Potrzeba tylko woli politycznej, której, niestety brak - mówi dr Tomasz Lasocki.

09.05.2023

ZUS: 43 tys. emerytury otrzymuje mieszkaniec województwa śląskiego

Domowe finanse Emerytury i renty

Przeciętna emerytura w kraju to obecnie około 3 tys. zł brutto. Najwyższa emerytura jest kilkanaście razy większa, bo wynosi ponad 43 tys. zł. Otrzymuje ją mieszkaniec województwa śląskiego, a wypłaca ją Oddział ZUS w Zabrzu. Emeryt na swoje świadczenie pracował blisko 63 lata, a karierę zawodową zakończył w wieku 86 lat.

08.05.2023

SA: Zamiast renty – unikać silnych zapachów, kurzu i przejadania

Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty

Stwierdzenie przez lekarza specjalisty ZUS choroby zawodowej u ubezpieczonego nie musi skutkować orzeczeniem niezdolności do pracy – stwierdziły sądy dwóch instancji. Astma oskrzelowa u pracownika wymaga redukcji nadmiernej wagi ciała nasilającej odczuwane duszności, a także - unikania czynników drażniących jak silne czynniki chemiczne, zapachy kwiatów, brudnej odzieży.

06.05.2023

List z ZUS trafi do skrzynek emerytów i rencistów

Pomoc społeczna Emerytury i renty

W najbliższych dniach i tygodniach emeryci i renciści w swojej skrzynce pocztowej znajdą informację, o jaką kwotę ZUS zwiększył im od marca emeryturę lub rentę. Dowiedzą się również, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał im i wypłacił w kwietniu dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. trzynastkę.

02.05.2023

Zwolnienia i bezpłatne urlopy to droga do niższej emerytury

Emerytury i renty Prawo pracy Finanse

Chcesz mieć wysoką emeryturę – pracuj legalnie i długo. O wysokości wypłat, które będą wpływały co miesiąc na twoje bankowe konto, gdy przejdziesz na emeryturę, decyduje kilka czynników. Najważniejsze jest jednak to, ile zgromadziłeś na swoim indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS, czyli ile składek i w jakiej wysokości tam wpłynęło. Trzeba też uważać ze zwolnieniami lekarskimi.

28.04.2023

Szybko rośnie liczba osób otrzymujących emerytury poniżej ustawowego limitu

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

W grudniu 2022 r. ZUS wypłacał 365,3 tys. emerytur nowosystemowych w wysokości niższej niż najniższa ustawowa wysokość emerytury, czyli o ponad 8 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z najnowszych danych Zakładu. W ciągu ostatnich 12 lat liczba takich emerytur wzrosła ponad piętnastokrotnie i w ciągu kilkunastu lat może dojść do 700-800 tys. To zwykle osoby, które pracowały krótko i płaciły niskie składki.

25.04.2023

Blisko 380 tys. emerytów i rencistów korzysta już z mLegitymacji

Emerytury i renty

Od 2023 roku dostępna jest elektroniczna wersja legitymacji emeryta-rencisty – mLegitymacja. Świadczeniobiorcy mogą się nią posługiwać, jeśli dodadzą ją w aplikacji mObywatel – przypomina ZUS. To bardzo wygodny sposób, by każdy emeryt i rencista miał dokument zawsze przy sobie na własnym urządzeniu mobilnym, np. telefonie. Z tej możliwości skorzystało już blisko 380 tys. świadczeniobiorców ZUS.

21.04.2023

TK: Okresy składkowe do renty z tytułu niezdolności do pracy rolnika - konstytucyjne

Emerytury i renty

Trybunał Konstytucyjny uznał we wtorek 18 kwietnia br., że skarga konstytucyjna w sprawie odmowy przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy poprzez nieuwzględnienie do okresów składkowych okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez rolników - nie jest zasadna. Zaskarżony przepis ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie narusza Konstytucji.

18.04.2023

SO: Odmowa renty rodzinnej osobie z dziecięcym porażeniem mózgowym

Pomoc społeczna Emerytury i renty

Chora z dziecięcym porażeniem mózgowym, na który cierpi od urodzenia, była zdolna do pracy przed ukończeniem 16 roku życia. Nawet istnienie stanu chorobowego, dysfunkcji nie jest tożsame z występowaniem całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji – orzekł sąd, odmawiając ubezpieczonej prawa do renty rodzinnej po zmarłym ojcu.

10.04.2023

ZUS ostrzega przed oszustami oferującymi pomoc przy 13. emeryturze

Domowe finanse Emerytury i renty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega przed oszustami, którzy proponują załatwienie formalności związanych z tzw. trzynastą emeryturą. Apel o rozwagę jest uzasadniony, bo pseudo usługi np. „na pracownika ZUS”, mogą skutkować wyłudzeniem gotówki, danych z dowodu osobistego bądź numeru rachunku bankowego. Pretekstem do nieuczciwych praktyk może być termin wypłaty 13. emerytury.

07.04.2023

Zawieszanie renty rolniczej – po interwencji RPO ministerstwo analizuje możliwość zmian

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Są skargi na zasady zawieszania renty rolniczej w przypadku prowadzenia działalności rolniczej małżeństwa rolników, z których jedno pobiera emeryturę, a drugie rentę rolniczą. W odpowiedzi na wystąpienie RPO, resort rolnictwa poinformował, że analizowana jest możliwość podjęcia prac legislacyjnych dotyczących zawieszania części uzupełniającej renty rolniczej, gdy małżonek rencisty przejdzie na emeryturę.

05.04.2023

Projekt ustawy o przyznaniu 14. emerytury coraz bliżej

Emerytury i renty

Projekt ustawy o corocznej 14. emeryturze czeka na przyjęcie przez rząd. Potem zostanie skierowany do Sejmu. Zarówno wysokość dodatkowego świadczenia, jak i termin jego wypłaty zostaną ustalone elastycznie - będzie o tym każdego roku decydowała Rada Ministrów.

04.04.2023

Pierwsze "trzynastki" już na kontach emerytów

Domowe finanse Emerytury i renty

ZUS co do zasady wypłaci "trzynastki" z kwietniową emeryturą lub rentą. Emeryci i renciści będą więc dostawać dodatkowe świadczenia w różnych terminach - w zależności od tego, kiedy otrzymują swoją emeryturę lub rentę, ale niektórzy z nich otrzymają swoje świadczenia nieco wcześniej - w związku z tym, że 1 kwietnia wypada w sobotę, pierwsze wypłaty zrealizowane zostały już na 31 marca.

31.03.2023

Trzynaste emerytury – pierwsze przelewy jeszcze w marcu

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Milion seniorów swoje trzynastki otrzyma jeszcze marcu. Dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane jest w wysokości minimalnej emerytury. Dostaną je wszyscy emeryci i renciści – w sumie około 9,7 mln osób – poinformowało w czwartek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

30.03.2023

RPO apeluje o prace nad senackim projektem ważnym dla emerytów z innych roczników niż 1953

Domowe finanse Emerytury i renty

Stanisław Trociuk, zastępca rzecznika praw obywatelskich, wystąpił do poseł Urszuli Ruseckiej, przewodniczącej sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, o pilne podjęcie dalszych prac legislacyjnych nad projektem ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt ma na celu objęcie skutkami wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r., emerytów urodzonych także w innym roku niż 1953.

29.03.2023

PPK najmniej budzącym zaufanie elementem systemu emerytalnego

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne PPK

Polacy największe zaufanie mają do oszczędzania w ramach ZUS, następnie w OFE, potem w IKE/IKZE, a dopiero na końcu do intensywnie promowanych przez rząd PPK – wynika z badań przeprowadzonych przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych. Niski poziom zaufania do PPK potwierdza też to, że poziom partycypacji w PPK wynosi niepełne 35 proc.

29.03.2023

Od 1 kwietnia ZUS będzie korzystał z nowych tablic trwania życia

Domowe finanse Emerytury i renty

Od 1 kwietnia 2023 r. ZUS będzie korzystał z nowych tablic średniego dalszego trwania życia, ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny. Co do zasady nie dotyczą one osób, które już przeszły na emeryturę – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Najnowsza tablica trwania życia pozwala obliczyć emeryturę osoby w wieku 60 lat niższą o 6,1 proc., a osoby w wieku 65 lat – o 6,6 proc. niż na podstawie poprzedniej tablicy.

28.03.2023

GUS opublikował tablice dalszego średniego trwania życia kobiet i mężczyzn - nowe emerytury będą niższe

Domowe finanse Emerytury i renty

Kobieta, która zdecyduje się na przejście na emeryturę z chwilą ukończenia 60 roku życia, otrzyma emeryturę, którą ZUS ustali, dzieląc zgromadzony przez nią kapitał przez 254,3 miesiące dalszego trwania życia (238,9 miesięcy - w 2022 r.). Mężczyźnie, który skończy aktywność zawodową po ukończeniu 65 lat, ZUS wyliczy emeryturę dzieląc jego kapitał przez 210 miesięcy (w 2022 r. - 196,2).

27.03.2023

RPO: Trzeba chronić dostęp obywateli do ich dokumentacji osobowo-płacowej

Emerytury i renty Prawo pracy

Brak przepisów pozwalających na należyty nadzór nad firmami przechowującymi dokumentację prowadzi do naruszenia praw osób starszych zabiegających o emeryturę w należnej wysokości – alarmuje RPO. Ograniczone kompetencje nadzorcze sprawiają, że organy mają trudności w odzyskiwaniu niewłaściwie przechowywanych dokumentów, a jak już je odzyskają, obywatel musi czekać na ich konserwację.

25.03.2023

Fundusz Rezerwy Demograficznej dorzuci się do trzynastki dla emerytów i rencistów

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

Rząd chce wykorzystać 5 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej na nieoprocentowaną pożyczkę na realizację dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia. Kwota pożyczki do 24 marca 2023 r. zostanie przekazana jednorazowo na rachunek Funduszu Solidarnościowego. Rozporządzenia w tej sprawie zostało już przekazane do podpisu premiera.

23.03.2023