Firma korzystająca z Chat GPT powinna się zabezpieczyć przed naruszeniem praw autorskich

Prawo cywilne Nowe technologie

Korzystanie z Chat-u GPT może rodzić ryzyko naruszenia prawa autorskiego lub praw pokrewnych, jeśli chat GPT korzysta z materiałów chronionych prawem. Uczenie maszynowe stanowiące podstawę działania narzędzia budzi emocje z uwagi na fakt dokonywania systematycznej analizy i przetworzenia olbrzymiej ilości danych, a przez to wykorzystywania danych będących utworami chronionymi na podstawie przepisów prawa autorskiego.

07.06.2023

Cyfrowi giganci wciąż bez obowiązku płacenia tantiem, filmowcy pozwą rząd za niewdrożenie dyrektywy

Prawo cywilne Nowe technologie

Zyski platform cyfrowych takich jak Netflix w Polsce to 2,5 miliarda złotych, tymczasem - przez niewdrożenie dyrektywy digital single market - twórcy nie otrzymują tantiem za udostępniane na platformie filmy i seriale. Dlatego planują protest oraz pozew przeciwko polskiemu rządowi za utracone korzyści z powodu niewdrożenia unijnych przepisów.

06.06.2023

Po dokonaniu przewłaszczenia dłużnik może stracić mieszkanie - konieczne zmiany

Prawo cywilne

Instytucja przewłaszczenia jest szeroko wykorzystywana w praktyce i ma duże znaczenie, zwłaszcza w prawie gospodarczym. Ustawodawca wciąż nie zdecydował się jednak na stworzenie ustawowych regulacji, przez co dłużnik nie ma często zapewnionej odpowiedniej ochrony. Dlatego konieczne są zmiany. Taki postulat pada w najnowszym raporcie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

05.06.2023

Granice wolności słowa - politycy powinni mieć grubszą skórę

Prawo karne Prawo cywilne

Marsz 4 czerwca 2023 r. rozgrzał debatę publiczną już na kilka dni przed rozpoczęciem - nie bawiono się w półśrodki, od razu sięgając po nawiązania do "komór" oraz zagłady Żydów. Nie lepiej było w dniu marszu - samo wydarzenie przebiegło spokojnie - choć nie zabrakło dosadnych haseł i mocnych komentarzy, również ze strony partii rządzącej - m.in. o "marszu nienawiści". Warto pamiętać o granicach wolności słowa. Nie wszystko wolno, nawet w kampanii wyborczej.

05.06.2023

Projekt kompleksowo regulujący ochronę dzieci trafił do Sejmu

Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne

Projekt ustawy o ochronie małoletnich został złożony w Sejmie 12 maja, właśnie został mu nadany numer druku. Istnieje szansa, że posłowie zajmą się nim na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Projekt zakłada wdrożenie systemu analizy poważnych przypadków krzywdzenia dzieci, szczegółowe uregulowanie warunków wysłuchań w sprawach cywilnych, wzmocnienie reprezentacji małoletniego przed sądem oraz nałożenie szerszego obowiązku wprowadzania standardów ochrony małoletnich.

02.06.2023

Postępowanie zabezpieczające w sprawach własności intelektualnej - zmiany po 1 lipca

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Postępowania sądowe często toczą się latami, co może potencjalnie zagrozić interesom przedsiębiorcy, którego prawa mogły zostać naruszone w wyniku bezprawnych działań innego podmiotu gospodarczego, np. poprzez skopiowanie znaku towarowego. Dla takich sytuacji ustawodawca przewidział instytucję postępowania zabezpieczającego. Warto przyjrzeć się jak wygląda specyfika tego postępowania po 1 lipca 2023 r.

29.05.2023

Poszerzony skład SN rozstrzygnie problem adresów i numerów PESEL w skardze kasacyjnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Trzech sędziów Izby Cywilnej ma wątpliwość, czy w skardze kasacyjnej powinno się umieszczać PESEL stron i ich adresy zamieszkania. W sytuacji, gdy jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia, to czy należy traktować tę skargę jako dalsze pismo w sprawie, czy też trzeba uznać je za pierwsze? Sąd Najwyższy nie wypowiedział się wcześniej jednolicie w tej kwestii.

29.05.2023

Pies dla byłej żony, kot dla byłego męża. Trudne dzielenie zwierząt po rozwodzie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Przy dzieleniu majątku po rozwodzie często do podziału są też zwierzęta, ale nie są one „zwykłym” składnikiem majątku. Na to, komu zostanie przyznany pies czy kot wpływa także fakt większego przywiązania zwierzęcia do któregoś z małżonków, to, kto w czasie trwania małżeństwa sprawował faktyczną opiekę nad zwierzęciem – karmił je, zabierał na wizyty u weterynarza, wyprowadzał na spacery oraz kto po rozwodzie może zapewnić zwierzęciu lepszą opiekę.

27.05.2023

E-rozprawy zostają - Sejm zaczyna prace nad zmianami w procedurze cywilnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

E-rozprawy pozostaną w sprawach cywilnych na stałe. Sejmie rozpoczął prace nad kolejną nowelizacją procedury cywilnej, która usankcjonuje to, co miało obowiązywać w okresie pandemii i rok po niej. Z pewnymi jednak zmianami. Wprowadzony zostaje m.in. przepis, zgodnie z którym strony będą mogły sprzeciwić się zdalnym zeznaniom świadków i wnioskować o stacjonarne przedstawianie opinii przez biegłych.

26.05.2023

Wysłanie do sądu pisma przez e-PUAP lub mailem jest bezskuteczne

Prawo cywilne

Przesłanie pisma do sądu mailem czy też za pośrednictwem platformy e-PUAP nie wywołuje skutków procesowych i nie wymaga podjęcia przez sąd wydrukowania załącznika do maila. Sąd nie jest zobowiązany do np. wezwania do podpisania wydruku, a szerzej – usunięcia jego braków formalnych jako pisma procesowego, którym nie jest. Strona powinna natomiast zostać poinformowana o bezskuteczności tej czynności.

24.05.2023

Rosja i Białoruś poza systemem ubezpieczeniowej Zielonej Karty

Prawo cywilne Transport

Koniec Zielonych Kart dla kierowców jadących na Białoruś i do Rosji. Od 1 czerwca 2023 roku, przekraczając granice z tymi krajami, zmotoryzowani będą musieli wykupić lokalne ubezpieczenie graniczne. To największa zmiana w 65-letniej historii obecności polskiego rynku w Systemie Zielonej Karty.

24.05.2023

TK: Niech MSZ włączy się w rozstrzygnięcie pytania o immunitet państw

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny nie wydał we wtorek wyroku w sprawie immunitetu obcych państw przed sądami krajowymi. Zdecydował o wezwaniu Ministra Spraw Zagranicznych do udziału w tym postępowaniu. W związku z tym wtorkowa rozprawa przed TK dotycząca tej kwestii po ponad dwóch godzinach została odroczona.

23.05.2023

SN: Prawa bliskich osób ciężko poszkodowanych w wypadkach muszą być zabezpieczone

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów nie podejmie w poniedziałek uchwały w sprawie zadośćuczynienia za zerwanie więzi rodzinnej. Sprawa została zdjęcia z wokandy. Wniosek w tej sprawie złożył trzy lata temu Rzecznik Finansowy. Chodzi o zrekompensowanie szkód moralnych poniesionych przez bliskich osób, które przeżyły wypadek, ale zostały ciężko poszkodowane.

22.05.2023

KRS skarży do TK uchwałę Sądu Najwyższego o jednoosobowych składach

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa poinformowała w sobotę, że zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego uchwałę Sądu najwyższego, w której siedmioosobowy skład uznał za wadliwe wprowadzone podczas pandemii rozpatrywanie spraw w drugiej instancji w składach jednoosobowych. KRS zawnioskuje także do TK o zawieszenie tej uchwały do wyroku Trybunału.

20.05.2023

Żona-Polka raczej nie odzyska po rozwodzie utraconych zarobków

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Polskie prawo nie przewiduje możliwości zasądzenia na rzecz małżonka kwot mających stanowić substytut wynagrodzenia za pracę, którego ten małżonek nie uzyskał, ponieważ osobiście zajmował się domem i rodziną, zamiast pracować zawodowo. Nawet gdy druga strona zajęta była wyłącznie zarabianiem pieniędzy. Głośny ostatnio przykład hiszpański trudno zastosować na naszym gruncie.

20.05.2023

Biegły w sporach frankowych raczej się nie przyda, może tylko wydłużyć proces

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sprawy frankowe nadal budzą wiele emocji. Orzecznictwo sądów w większości jest prokonsumenckie, ale droga do unieważnienia umowy jest długa i bywa wyboista. Dodatkowym elementem mogą być wnioski o powołanie biegłego, chociaż sami sędziowie podkreślają, że na obecnym etapie takie dowody nie mają większego znaczenia, co najwyżej mogą służyć wydłużaniu postępowania.

19.05.2023

Radwan-Röhrenschef: Jednoosobowe składy w sądach to dominacja technicznych reguł nad wartościami

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Trzy lata perturbacji związanych z jednoosobowym składami są wynikiem złego ustawodawstwa, opartego o wadliwą filozofię wymiaru sprawiedliwości, w którym sprawność organizacyjna ma dominować nad jakością i wartościami, jakim ma odpowiadać wymiar sprawiedliwości. Sąd Najwyższy stanął w tej sprawie na wysokości zadania - pisze adwokat dr Marcin Radwan-Röhrenschef.

18.05.2023

TSUE: Nieudzielenie informacji o prawie do odstąpienia od umowy uzasadnia odmowę zapłaty

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo unijne

Konsument jest całkowicie zwolniony z obowiązku zapłaty, jeżeli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, która została już wykonana. A przedsiębiorca musi wziąć na siebie koszty, które poniósł w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w trakcie okresu, w którym konsument może od niej odstąpić - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

17.05.2023

Kaucja za sprzątanie na Open'erze prawnie wątpliwa

Prawo cywilne

Organizatorzy Open'er Festiwal poszukiwali wolontariuszy do pomocy przy organizacji tegorocznej edycji wydarzenia. Z falą krytyki w internecie spotkał się jednak wymóg, który muszą spełnić wolontariusze, a mianowicie - wpłata 950 zł kaucji za możliwość pracy na festiwalu. Abstrahując od kwestii etycznych, rodzi się pytanie - w jakim stopniu taki model odpowiada prawnej definicji wolontariatu.

17.05.2023