Premier nie opracuje planu terenów zalewowych

Nie powstanie fundusz dla ofiar powodzi ani wykaz miejsc, którym grozi powódź podczas intensywnych opadów. Nadzwyczajna komisja do spraw powodzi rozpoczęła pracę nad pakietem ustaw, które mają...

04.11.2010

Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych

Dostosowanie zakresu informacji gromadzonych w ewidencji do zadań organów wiodących, procesów tworzenia zbiorów metadanych - to cel rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych...

04.11.2010

Piratom będzie trudniej pozbyć się punktów

Kursy reedukacyjne dla kierowców mają być dłuższe i droższe niż dziś. Posłowie zakończyli prace nad projektem ustawy o kierujących pojazdami. Sprawozdanie podkomisji jest gotowe do drugiego czytania....

04.11.2010

Tymczasowi nie stracą na chorobie

Jest szansa na zmianę dyskryminujących zasad wyliczania zasiłku chorobowego dla pracowników agencyjnych. Pracodawcy z różnych agencji pracy tymczasowej przystąpili do opracowania konkretnych...

04.11.2010

Senat zaostrza przepisy o ochronie funkcjonariuszy

Senat wprowadził w czwartek poprawkę doprecyzowującą do nowelizacji Kodeksu karnego i ustawy o policji. Nowela wzmacnia ochronę prawną funkcjonariuszy publicznych oraz przywraca zapisy dotyczącyce...

04.11.2010

Szybsza egzekucja państwowych należności

Wszystkie organy egzekucyjne działające w imieniu budżetu państwa będą miały poszerzony zakres uprawnień do stosowania zabezpieczenia do tych składników majątkowych osoby zobowiązanej, z których...

03.11.2010

Zaliczki dla rolników - powodzian

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej. Zmiana przepisów...

03.11.2010

Druk RMUA nie będzie już potrzebny

Aby pójść do lekarza, nie trzeba będzie przedstawiać dowodu, że się opłaciło składkę zdrowotną, wystarczy dowód osobisty. To nie tylko zmniejszy biurokrację i obniży koszty, lecz także sprawi, że...

03.11.2010

Rada Legislacyjna o zarządzaniu kryzysowym

Nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym przewiduje umożliwienie wprowadzenia obowiązków świadczeń osobistych bez ogłoszenia klęski żywiołowej. Krok taki jak wskazują niedawne doświadczenia...

02.11.2010

UE chce stworzyć jednolite europejskie prawo umów

Trwają konsultacje nad przyjętą przez Komisję Europejską Zieloną Księgą w sprawie możliwości politycznych ustanowienia europejskiego prawa umów dla konsumentów i przedsiębiorców. Konsultacje...

02.11.2010