Zgodnie z nową ustawą dotychczasowe Kolegium zastąpi Rada IPN, a przesa tej instytucji wybierać będzie Sejm. Zanim marszałek podpisał ustawę, Kolegium IPN podjęło decyzję o rozpoczęciu procedury konkursowej mającej wyłonić nowego prezesa.

Podczas konferencji prasowej w Sejmie marszałek Komorowski mówił także o pracach zmierzających do jednoznacznego uregulowania zasad zastępowania prezesa Narodowego Banku Polskiego. Po śmierci przesa Sławomira Skrzypka w tej samej katastrofie, jego obowiązki objął pierwszy zastępca, któremu powierzono także kierowanie Radą Polityki Pieniężnej. Szczególnie ta druga decyzja wzbudza wśród ekspertów kontrwersje co do zgodności z prawem. Bronisław Komorowski przyznał, że sytuacja ta wymaga dość szybkiego uporządkowania.