Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt nowewlizacji ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Nowelizacja ureguluje zasady nabywania oraz obrotu bronią i amunicją. Możliwość zakupu broni i amunicji za pośrednictwem koncesjonowanych sklepów internetowych, nabywania bez koncesji sprzętu powojskowego – to jedne z wielu ważnych zmian ujętych w przygotowywanej nowelizacji.
Przedsiębiorcy kupujący broń z internetowych sklepów będą musieli posługiwać się bezpiecznym podpisem elektronicznym. Takim podpisem nie będą musiały posługiwać się jedynie osoby fizyczne. Będą jednak musiały dostarczyć sprzedawcy oryginały dokumentów uprawniających do nabycia broni i amunicji. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zostaną określone w przepisach wykonawczych do ustawy.
Nowelizacja wprowadzi również przepisy, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom kolekcjonerów i miłośników sprzętu używanego przez policję i wojsko. Do projektu ustawy wprowadzono zapisy, które umożliwiają obrót i zakup uzbrojenia, które utraciło „atrybuty bojowe”, czyli swoje przeznaczenie wojskowe lub policyjne. Dzięki temu będzie można sprzedawać bez konieczności występowania o koncesję sprzęt „powojskowy”, jak: armaty, czołgi, inne pojazdy wojskowe, statki czy samoloty. Aktualne przepisy nie precyzują jakie elementy należy usunąć ze sprzętu przeznaczonego tylko dla wojska, policji (lub innych służb) – aby utracił on swój charakter i mógł być sprzedawany osobom cywilnym.